Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Profile: Εκτίναξη επιδόσεων «βλέπει» η Alpha Finance

Για την περίοδο 2020-2026 η μέση ετήσια αύξηση του κύκλου εργασιών της εισηγμένης προβλέπεται στο +20% και του προσαρμοσμένου EBITDA στο +17%. Η δίκαιη αξία.

Profile: Εκτίναξη επιδόσεων «βλέπει» η Alpha Finance

Σε ισχυρά ανοδικές προβλέψεις για τις οικονομικές επιδόσεις των επόμενων ετών της Profile προχωρεί η Alpha Finance σε έκθεσή της που εξέδωσε σήμερα.

Ειδικότερα, ο ελληνικός οίκος προβλέπει μεταξύ άλλων για την Prοfile:

• Καθαρά κέρδη 2 εκατ. ευρώ το 2021, 2,5 εκατ. το 2022 και 3,5 εκατ. το 2023, ενώ προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 2,5 εκατ. για το 2021, 3,3 εκατ. για το 2022 και 4 εκατ. για το 2023. Με βάση την τρέχουσα τιμή του τίτλου προκύπτουν δείκτες P/E 32,1 για το 2021, 24,6 για το 2022 και 20,5 για το 2023.

• Για την περίοδο 2020-2026, η μέση ετήσια αύξηση του κύκλου εργασιών προβλέπεται στο +20% και του προσαρμοσμένου EBITDA στο +17%.

• Η συνεισφορά στα αποτελέσματα των δημόσιων έργων θα είναι σημαντική, με αποτέλεσμα το 2026 να εκτιμάται ότι από το συγκεκριμένο μέτωπο θα προέρχεται το 41% των εσόδων του Ομίλου.

Παράλληλα, η Alpha Finance προχώρησε σε αποτίμηση της εύλογης αξίας της μετοχής της Prοfile, με βάση τον δείκτη EV/EBITDA (στα 8,69 ευρώ), όσο και με τη μέθοδο των προεξοφλημένων ταμειακών ροών (στα 8,92 ευρώ).

Επίσης, η γνωστή χρηματιστηριακή εταιρεία αναφέρεται σε σειρά θετικών σχολίων για την εισηγμένη εταιρεία, όπως η πολύ ισχυρή της ρευστότητα, η ικανότητά της να παράγει υψηλές θετικές ταμειακές ροές, οι προοπτικές του fintech στο οποίο δραστηριοποιείται, το γεγονός ότι η οργανική ανάπτυξη ενισχύεται και από την υλοποίηση εξαγορών, η επένδυση σε έρευνα και ανάπτυξη που κυμαίνεται κοντά στο 20% του κύκλου εργασιών, τα επαναλαμβανόμενα κέρδη που προσεγγίζουν το 65% των περυσινών συνολικών κερδών, κ.λπ.

Σε ό,τι αφορά τη μετοχική διάρθρωση της εισηγμένης, ο κ. Χαράλαμπος Στασινόπουλος κατέχει το 46,48%, στελέχη της εταιρείας το 14%, ξένοι θεσμικοί το 16%, Έλληνες θεσμικοί το 8%, ενώ το 15,5% ελέγχεται από ιδιώτες επενδυτές.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v