Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στην Ambrosia Capital και πελάτες μεγάλο πακέτο της Real Consulting

Ελέγχει άμεσα και έμμεσα συνολικά 1.594.372 δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 7,415% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Στην Ambrosia Capital και πελάτες μεγάλο πακέτο της Real Consulting

Στην Ambrosia Capital LTD και πελάτες της φαίνεται πως κατέληξε σημαντικό μέρος του πακέτου μετοχών στη Real Consulting που πουλήθηκε χθεςm όπως προκύπτει από ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο:

Η «REAL CONSULTING ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί, σε συνέχεια της από 14.02.2022 ενημέρωσης της εταιρείας «AMBROSIA CAPITAL LTD», σύμφωνα με το άρθρο 14 των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς, ότι η «AMBROSIA CAPITAL LTD» απέκτησε στις 10 και 11 Φεβρουαρίου 2022 και κατέχει άμεσα ή ίδια και έμμεσα, μέσω της ελεγχόμενης από αυτήν εταιρείας «AMBROSIA CAPITAL HELLAS ΑΕΠΕΥ», στις 10 και 11 Φεβρουαρίου 2022 συνολικά 1.594.372 μετοχές της Εταιρείας, τόσο για δικό της λογαριασμό, όσο και για λογαριασμό πελατών της, στους οποίους παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης και ασκεί η ίδια τα σχετικά δικαιώματα ψήφου κατά την κρίση της, με συνέπεια να ελέγχει άμεσα και έμμεσα συνολικά 1.594.372 δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 7,415% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v