Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Από 3 Ιουνίου η καταβολή του μερίσματος

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος είναι η Δευτέρα, 30 Μαΐου 2022.

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Από 3 Ιουνίου η καταβολή του μερίσματος

Η «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ» ανακοινώνει ότι με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 24ης Μαΐου 2022, το μέρισμα για τη χρήση 2021 ανέρχεται σε  €0,03 ανά μετοχή.

Από το μικτό ποσό θα παρακρατηθεί φόρος ποσοστού 5%, ήτοι €0,0015 ανά μετοχή και συνεπώς, το ποσό του μερίσματος που θα λάβουν οι μέτοχοι θα ανέλθει στο καθαρό ποσό €0,0285 ανά μετοχή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε..

  • Δικαιούχοι του μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) επενδυτές κατά την Τρίτη, 31 Μαΐου 2022.
  • Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος είναι η Δευτέρα, 30 Μαΐου 2022, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών και συνεπώς, την ημέρα αυτή οι μετοχές της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. θα είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος.
  • Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος, ορίζεται η Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2022.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v