Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Real Consulting: Από 7 Ιουλίου η καταβολή καθαρού μερίσματος €0,0285/μετοχή

Ημερομηνία αποκοπής (Cut-off date) από την οποία οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος ορίζεται η Πέμπτη 30.06.2022.

Real Consulting: Από 7 Ιουλίου η καταβολή καθαρού μερίσματος €0,0285/μετοχή

Η REAL CONSULTING ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, την 23η Ιουνίου 2022, το μέρισμα της χρήσης 2021 καθορίστηκε σε 0,03 ευρώ ανά μετοχή.

Στο διανεμόμενο μέρισμα θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5% βάσει του άρθρου 24 του ν.4646/2019 με το οποίο τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 40 και 64 του Ν. 4172/2013, έτσι το καθαρό πληρωτέο μέρισμα θα ανέλθει σε 0,0285 Ευρώ ανά μετοχή.

• Ημερομηνία αποκοπής (Cut-off date) από την οποία οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος ορίζεται η Πέμπτη 30.06.2022.

• Δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος ΆυλωνΤίτλων την Παρασκευή 01.07.2022 (Record date).

• Κατά τα ανωτέρω, η ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος στους δικαιούχους θα είναι η Πέμπτη 07.07.2022.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v