Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Ποιες μετοχές αλλάζουν βαθμίδα συναλλακτικής δραστηριότητας

Από την βαθμίδα υψηλής συναλλαγκτικής δραστηριότητας στη μεσαία μετακινούνται οι ΑΒΑΞ, ΟΤΟΕΛ και ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ. Ως Ημερομηνία ισχύος των αλλαγών ορίζεται η Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2022.

ΧΑ: Ποιες μετοχές αλλάζουν βαθμίδα συναλλακτικής δραστηριότητας

Σύμφωνα με την Απόφαση 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» της Δ.Ε. του Χ.Α., ανακοινώνεται το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των μετοχών της Κύριας Αγοράς όπως θα ισχύει το ημερολογιακό τρίμηνο Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2022 (Πίνακας 1, Πίνακας 2, Πίνακας 3).

Ως Ημερομηνία ισχύος των αποτελεσμάτων ορίζεται η Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2022.

Με βάση την παραπάνω απόφαση προκύπτουν οι παρακάτω μεταβολές σε σχέση με τα στοιχεία της προηγούμενης τριμηνιαίας χρονικής περιόδου:

• Πίνακας 4: Μετοχές που αλλάζουν Βαθμίδα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v