Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

EXAE: Γιατί έπεσε το σύστημα στο Χρηματιστήριο

Τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα ΟΑΣΗΣ δεν επέτρεψε την ομαλή εξυπηρέτηση των εφαρμογών ενός σημαντικού αριθμού μελών του. Η συνεδρίαση της Τετάρτης 7 Σεπτεμβρίου 2022 θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

EXAE: Γιατί έπεσε το σύστημα στο Χρηματιστήριο

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώνει ότι κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης σημειώθηκε τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα ΟΑΣΗΣ, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την αδυναμία ομαλής εξυπηρέτησης των εφαρμογών ενός σημαντικού αριθμού Μελών του.

Για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς αποφασίστηκε η αναστολή της συνεδρίασης έως ότου αντιμετωπισθεί το πρόβλημα.

Η αιτία του προβλήματος εντοπίστηκε σε σφάλμα του λογισμικού που ευθύνεται για την επικοινωνία των εφαρμογών των Μελών με το σύστημα διαπραγμάτευσης (ODL Gateway), και δεν κατέστη δυνατή η έγκαιρη αποκατάστασή του για το σύνολο των Μελών εντός του χρόνου λειτουργίας της Αγοράς.

Για την ομαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση των απαιτούμενων λειτουργιών (ενδεικτικά: υπολογισμός τιμών κλεισίματος προϊόντων και δεικτών, παραγωγή αρχείων εκκαθάρισης και διακανονισμού, ενημέρωση μελών και data vendors) η Αγορά επαναλειτούργησε στις 17:20.

Οι τιμές κλεισίματος προσδιορίστηκαν με βάση τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του ATHEX και τις σχετικές Αποφάσεις (Απόφαση 22).

Η συνεδρίαση της Τετάρτης 7 Σεπτεμβρίου 2022 θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Η Διοίκηση του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών εκφράζει την λύπη της για την αναστάτωση που προκλήθηκε στο επενδυτικό κοινό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v