Ποιες εισηγμένες «βραβεύει» η Euroxx

Η χρηματιστηριακή κατατάσσει τις εισηγμένες εταιρείες, ανάλογα με τις επιδόσεις που πέτυχαν το 2022, σε 27 κατηγορίες οικονομικών μεγεθών και δεικτών. Ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές.

Ποιες εισηγμένες «βραβεύει» η Euroxx

Με τίτλο «Ακαδημαϊκά βραβεία Χρηματιστηρίου Αθηνών», σε πρόσφατη έκθεσή της (το σύνολο της οποίας παρατίθεται στο επισυναπτόμενο αρχείο), η Euroxx Χρηματιστηριακή κατατάσσει τις εισηγμένες εταιρείες, ανάλογα με τις επιδόσεις που πέτυχαν το 2022, σε 27 κατηγορίες οικονομικών μεγεθών και δεικτών.

Συγκεκριμένα, η γνωστή ΑΧΕΠΕΥ εξέτασε τα οικονομικά στοιχεία για το 2022  συνολικά 113 εταιρειών της Κύριας Αγοράς του ΧΑ που δεν ανήκουν στον τραπεζικό και τον ασφαλιστικό κλάδο και που δεν βρίσκονται στην κατηγορία της επιτήρησης.

Όπως επισημαίνει η Euroxx, η ελληνική οικονομία παρουσίασε αξιοσημείωτη πρόοδο το 2022 καταγράφοντας ισχυρή πορεία σε ευρεία σειρά κλάδων (με τον ενεργειακό τομέα να πρωτοστατεί) και εμφανίζοντας ισχυρές αντοχές και αναπτυξιακή δυναμική.

Αθροιστικές επιδόσεις

Οι προαναφερθείσες εταιρείες σημείωσαν πέρυσι μέσο περιθώριο EBITDA 23,25% και μέση αποδοτικότητα επί των συνολικών τους κεφαλαίων 4,57%, ενώ οι μετοχές τους διαπραγματεύονται με P/E 18,74 και δείκτη «Επιχειρηματική Αξία προς πωλήσεις» 2,84.

Οι πρώτοι ανά κατηγορία

Στη συνέχεια η Euroxx Χρηματιστηριακή κατέταξε τις εισηγμένες με βάση τις επιδόσεις που σημείωσαν το 2022 σε 27 οικονομικά μεγέθη και δείκτες, ως ακολούθως:

 • Τα υψηλότερα έσοδα: Πρώτη η Motor Oil, δεύτερη η Hellenic Energy και τρίτη η ΔΕΗ.
 • Οι υψηλότεροι ρυθμοί ανόδου των εσόδων: Κατά σειρά Κέκρωψ, ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, Ideal.
 • Τα «παχυλότερο» ταμείο: Κατά σειρά ΔΕΗ, ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, Motor Oil.
 • Υψηλότερος ρυθμός αύξησης του ταμείου: Κατά σειρά Ευρωσύμβουλοι, Lavipharm, Εβροφάρμα.
 • Υψηλότερο EBITDA: Κατά σειρά οι Hellenic Energy, Motor Oil, ΟΤΕ.
 • Υψηλότερος ρυθμός αύξησης EBITDA: Κατά σειρά Τεχνική Ολυμπιακή, Ideal και Centric.
 • Υψηλότερος δανεισμός: Κατά σειρά ΔΕΗ, Coca-Cola HBC και Hellenic Energy.
 • Υψηλότερος ρυθμός αύξησης δανεισμού: Κατά σειρά οι AS Company, CNL Capital και Ideal.
 • Μεγαλύτερα ίδια κεφάλαια: Κατά σειρά ΔΕΗ, Coca-Cola HBC και Hellenic Energy.
 • Μεγαλύτερος ρυθμός αύξησης ιδίων κεφαλαίων: Κατά σειρά Ευρωσύμβουλοι, Lavipharm, Κέκρωψ.
 • Μεγαλύτερο ενεργητικό: Κατά σειρά οι ΔΕΗ, Coca-Cola HBC και Hellenic Energy.
 • Υψηλότερος ρυθμός αύξησης ενεργητικού: Κατά σειρά Κέκρωψ, Ideal, Lavipharm.
 • Υψηλότερα καθαρά κέρδη: Κατά σειρά οι Motor Oil, Hellenic Energy και ΟΠΑΠ.
 • Υψηλότερο ποσοστό αύξησης καθαρών κερδών: Κατά σειρά Ideal, Αεροπορία Αιγαίου και Ελλάκτωρ.
 • Υψηλότερο μικτό περιθώριο κέρδους: Κατά σειρά Κέκρωψ, ΕΧΑΕ, ΟΤΕ.
 • Υψηλότερο λειτουργικό περιθώριο κέρδους: Κατά σειρά οι εταιρείες Κέκρωψ, Lamda Development, Dimand.
 • Υψηλότερος δείκτης EV/Sales: Πρόκειται για το δείκτη «Επιχειρηματική αξία προς πωλήσεις». Κατά σειρά ξεχώρισαν οι MIG, Intercontinental και Dimand.
 • Υψηλότερος δείκτης EV/EBITDA: Κατά σειρά οι AVE, ΕΥΑΘ και Μύλοι Σαραντόπουλου.
 • Υψηλότερος δείκτης P/BV (τιμή προς λογιστική αξία): Κατά σειρά AVE, Mermeren Kombinat και Entersoft.
 • Υψηλότερα περιθώρια EBITDA: Κατά σειρά Κέκρωψ, Lamda Development και Dimand.
 • Υψηλότερη αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων (ROA): Κατά σειρά Κέκρωψ, Mermeren Kombinat και ΟΠΑΠ.
 • Υψηλότερη αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (ROE): Κατά σειρά Κέκρωψ, Ελλάκτωρ, ΟΠΑΠ.
 • Υψηλότερη αποδοτικότητα επί επενδεδυμένων κεφαλαίων (ROIC): Κατά σειρά Αεροπορία Αιγαίου, ΟΠΑΠ, Κέκρωψ.
 • Υψηλότεροι δείκτες P/E: Κατά σειρά Intracom, Q&R, Λογισμός.
 • Υψηλότεροι δείκτες δανεισμού προς ίδια κεφάλαια: Κατά σειρά AVE, MIG και ΕΛΓΕΚΑ.
 • Υψηλότεροι δείκτες κυκλοφοριακής ρευστότητας: Κατά σειρά Alpha Trust ΑΕΔΑΚ, Mermeren Kombinat και Centric.
 • Υψηλότερος δείκτης ταμειακής μετατροπής (cash conversion): Κατά σειρά Alpha Trust ΑΕΔΑΚ, Intracom, ΕΥΑΘ.

ΥΓ: Θα πρέπει να συνεκτιμηθεί ότι οι επιδόσεις (και οι αντίστοιχοι δείκτες) κάποιων εταιρειών επηρεάστηκαν από έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα. Επίσης, σε ορισμένες κατηγορίες οι πρώτες θέσεις δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως θετική επίδοση. Σε κάθε περίπτωση, οι δείκτες δεν αποτελούν πανάκεια και θα πρέπει να συνεξετάζονται μια σειρά άλλων στοιχείων.

*Ολόκληρη η έκθεση της Euroxx Χρηματιστηριακής, δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v