Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Από 30 Ιουνίου η καταβολή του μερίσματος

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος είναι η Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2023, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Από 30 Ιουνίου η καταβολή του μερίσματος

Η «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ» ανακοινώνει, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 24ης Μαΐου 2023, το μέρισμα για τη χρήση 2022 ανέρχεται σε €0,06 ανά μετοχή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ.

Από το ανωτέρω μικτό ποσό θα παρακρατηθεί ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5%, ήτοι €0,003 ανά μετοχή και, συνεπώς, το ποσό του μερίσματος που θα λάβουν οι μέτοχοι θα ανέλθει στο καθαρό ποσό €0,057 ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) επενδυτές κατά την Τρίτη, 27 Ιουνίου 2023.

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος είναι η Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2023, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών και, συνεπώς, την ημέρα αυτή οι μετοχές της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ θα είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος, ορίζεται η Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2023, από την πληρώτρια τράπεζα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v