Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΠΑΠ: Από 9 Νοεμβρίου η καταβολή προσωρινού καθαρού μερίσματος €0,95

Από την Πέμπτη, 02.11.2023 (cut-off date), οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα στο προσωρινό μέρισμα για τη χρήση 2023.

ΟΠΑΠ: Από 9 Νοεμβρίου η καταβολή προσωρινού καθαρού μερίσματος €0,95

Η Εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ της 31ης Αυγούστου 2023 ενέκρινε τη διανομή συνολικού μεικτού προσωρινού μερίσματος 1,00 ευρώ ανά μετοχή για την εταιρική χρήση 2023.

Το μεικτό ποσό του προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2023 ανέρχεται συνολικά σε 368.233.117 ευρώ προ της παρακράτησης φόρου και εξαιρουμένων των 1.829.624 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία και αντιστοιχεί σε μεικτό ποσό 1,00 ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας.

Το ποσό του προσωρινού μερίσματος του 1,00 ευρώ ανά μετοχή υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%, εφόσον επιβάλλεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 61, 62 και 64 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει.

Συνεπώς, οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2023 μετά την ανωτέρω αναφερόμενη παρακράτηση 0,95 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2023 είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Παρασκευή, 03.11.2023 (record date).

Από την Πέμπτη, 02.11.2023 (cut-off date), οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα στο προσωρινό μέρισμα για τη χρήση 2023.

Η πληρωμή του προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2023 στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την Πέμπτη, 09.11.2023.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v