Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Euroxx: Πώς θα χρηματοδοτήσει η ΓΕΚ Τέρνα τη σύμβαση για την Αττική Οδό

Τα περιθώρια που δίνει ο ισολογισμός του ομίλου της ΓΕΚ Τέρνα και ποια είναι η εκτίμηση για την απόδοση κεφαλαίων. Η εναλλακτική της αναζήτησης εταίρου.

Euroxx: Πώς θα χρηματοδοτήσει η ΓΕΚ Τέρνα τη σύμβαση για την Αττική Οδό

Την προσφορά της ΓΕΚ Τέρνα για την Αττική Οδό αξιολογεί η Euroxx σε flash note. Επισημαίνει ότι ο ελληνικός όμιλος κατέβηκε μόνος στον διαγωνισμό, αλλά σημειώνει ότι δεδομένου του μεγέθους του έργου θα μπορούσε σε επόμενη φάση να αναζητήσει εταίρο, είτε τη First Sentier (με την οποία είχε συνασπιστεί αρχικά) είτε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος.

Για μια τυπική παραχώρηση αυτοκινητόδρομου και σύμβαση με μεγάλη διάρκεια, η Euroxx υποθέτει μια κατανομή 20% ίδια κεφάλαια και 80% χρέος.

Στη συνιστώσα των ιδίων κεφαλαίων, εάν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποφασίσει να παραμείνει ο μοναδικός ανάδοχος, η απαίτηση σε μετρητά ανέρχεται σε περίπου 650 εκατ. ευρώ, ενώ εάν αποφασίσει να κινηθεί με εταίρο, το ποσό διαμορφώνεται σε 325 εκατ. ευρώ.

Η χρηματοδότηση για τη ΓΕΚ θα μπορούσε να καλυφθεί είτε με τη χρήση μετρητών σε επίπεδο ομίλου (1,6 δισ. ευρώ το 1ο τρίμηνο του 23ου) είτε με την εξαγωγή πρόσθετης ρευστότητας από υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία, όπως ο ΗΡΩΝ και η ΤΕΡΝΑ Α.Ε., 100% θυγατρικές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που έχουν σημαντική ρευστότητα (περίπου 400 εκατ. ευρώ συλλογικά με βάση τα στοιχεία 2022) στον ισολογισμό τους. Οι ομαλοποιημένες απαιτήσεις κεφαλαίου κίνησης επιτρέπουν τη διοχέτευση ρευστότητας στη μητρική ανά πάσα στιγμή. Στο θέμα της τραπεζικής χρηματοδότησης, η χρηματιστηριακή επισημαίνει ότι η οικονομική προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει προσύμφωνο με τις τράπεζες.

Με βάση τις προηγούμενες συναλλαγές και το ιστορικό, η Euroxx υποθέτει ένα βασικό σενάριο για την απόδοση ιδίων κεφαλαίων (IRR) 7-8%. Κατά την εκτίμησή της, το δυναμικό μοντέλο τιμολόγησης της συγκεκριμένης περίστασης επιτρέπει αξιοσημείωτο upside στην προβλεπόμενη κερδοφορία, ανάλογα με το μοντέλο που θα ακολουθήσει ο προτιμώμενος πλειοδότης.

Η Euroxx σημειώνει ότι η χθεσινή εικόνα της μετοχής (σ.σ. ξεκίνησε ανοδικά αλλά έκλεισε με απώλειες) υποδηλώνει σύγχυση ως προς την προστιθέμενη αξία του έργου, καθώς η αγορά προσπαθεί να «χωνέψει» τις επιπτώσεις στα οικονομικά του ομίλου. Πιστεύουμε ότι με την προϋπόθεση ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακηρυχθεί ως προτιμώμενος πλειοδότης, ο όμιλος θα ενισχύσει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων έργων μεγάλης διάρκειας με επαναλαμβανόμενες και σταθερές ταμειακές ροές, ελέγχοντας σχεδόν όλους τους μεγάλους αυτοκινητόδρομους στην Ελλάδα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v