Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πειραιώς Χρηματιστηριακή: Τιμή-στόχος 20,7 ευρώ για τη ΓΕΚ Τέρνα

Πώς αναμένεται να χρηματοδοτηθεί η προσφορά για την Αττική Οδό. Ποια εκτιμά ότι θα είναι η απόδοση ιδίων κεφαλαίων.

Πειραιώς Χρηματιστηριακή: Τιμή-στόχος 20,7 ευρώ για τη ΓΕΚ Τέρνα

Την αποτίμηση της προσφοράς της ΓΕΚ Τέρνα για την Αττική Οδό κάνει η Πειραιώς Χρηματιστηριακή με έκθεσή της.

Εκτός από τη στρατηγική σημασία του έργου για τον όμιλο, εκτιμά ότι θα έχει σημαντική επίδραση στην αποτίμηση για τους εξής λόγους:

α) Χρηματοδότηση: Αναμένουμε ότι το έργο θα χρηματοδοτηθεί με 20% ίδια κεφάλαια και 80% μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση έργου από τράπεζες. Η πληρωμή αναμένεται το δεύτερο μισό του 2024, καθώς η νέα σύμβαση παραχώρησης θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο του 2024. Το ποσό της καθαρής θέσης των €650 εκατ. μπορεί να χρηματοδοτηθεί μέσω συνδυασμού ταμειακών διαθεσίμων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου (π.χ. επαναμόχλευση περιουσιακών στοιχείων καθώς και διοχέτευση μετρητών από θυγατρικές στη μητρική). Επιπλέον, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα μπορούσε να επιδιώξει να φέρει εταίρο στο έργο (υπενθυμίζουμε ότι αρχικά η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η First Sentier ήταν 50/50 στον διαγωνισμό ενώ η First Sentier φαίνεται να εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για το έργο), μειώνοντας τη συνεισφορά στο μετοχικό κεφάλαιο.

β) Αποτίμηση: Θα περιμέναμε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να στοχεύει σε υψηλό μονοψήφιο IRR που είναι πάνω από το IRR της Ιονίας και της Κεντρικής Οδού (περίπου 7,5%) αλλά κάτω από το αναμενόμενο IRR της Εγνατίας Οδού (13%), που δικαιολογείται από το γεγονός ότι η Αττική Οδός έχει πολύ χαμηλό κυκλοφοριακό κίνδυνο και άρα χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου.

Η Πειραιώς επαναλαμβάνει τη σύστασή της για Υπεραπόδοση της μετοχής με τιμή-στόχο τα 20,70 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v