ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ενδέκατη περίοδος εκτοκισμού ομολογιακού

H ημερομηνία κατά την οποία οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 11ο τοκομερίδιο είναι η Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ενδέκατη περίοδος εκτοκισμού ομολογιακού

Σύμφωνα με τους όρους του από 16 Μαρτίου 2018 Κοινού Ομολογιακού Δανείου (εφεξής «το ΚΟΔ»), όπως αυτοί αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» (εφεξής «η Εκδότρια»), η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου (Record Date) του ΚΟΔ για την 11 η Περίοδο Εκτοκισμού από 04.04.2023 έως 04.10.2023 είναι η Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2023.

H ημερομηνία κατά την οποία οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 11 ο τοκομερίδιο (Ex coupon date) είναι η Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023.

Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την ως άνω 11 η Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των 2.409.500,00 €, ήτοι ποσό 20,0791666667 € ανά ομολογία το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 3,95% ετησίως (προ φόρων) και αντιστοιχεί σε 120.000 ομολογίες και οι οποίες τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD) την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v