Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Επιτόκιο 3,9% για τα εξάμηνα έντοκα του ΟΔΔΗΧ

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.287 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,06 φορές.

Επιτόκιο 3,9% για τα εξάμηνα έντοκα του ΟΔΔΗΧ

Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 625 εκατομμυρίων ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 3,90%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.287 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,06 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023. Σημειώνεται ότι δόθηκε δικαίωμα συμμετοχής σε φυσικά πρόσωπα για ποσά έως 15.000 ευρώ, που μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι αύριο Πέμπτη. 

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023, στις 12 μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v