Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στο Ενημερωτικό της Intralot

Αφορά τη δημόσια προσφορά έως 232.758.621 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, για την άντληση κεφαλαίων ύψους έως €135.000.000,18.

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στο Ενημερωτικό της Intralot

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 997η/5.10.2023 συνεδρίασή του αποφάσισε:

 Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.» για τη δημόσια προσφορά έως 232.758.621 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, για την άντληση κεφαλαίων ύψους έως €135.000.000,18 και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στην υπό σύσταση εταιρεία «DEXIA CAPITAL ΜΟΝΟΠΡΩΣΟΠΗ ΑΕΠΕΥ», προκειμένου να παρέχει συγκεκριμένες επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4514/2018.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v