ΧΑ: Μέτρα για προσέλκυση ΜμΕ στην ΕΝΑ, γίνεται Growth Market

Τι προβλέπει ο νέος κανονισμός λειτουργίας για την ΕΝΑ, που θα υποβληθεί προς έγκριση στην Επ. Κεφαλαιαγοράς. Τα κίνητρα και ο απολογισμός 15 χρόνια από την έναρξη.

ΧΑ: Μέτρα για προσέλκυση ΜμΕ στην ΕΝΑ, γίνεται Growth Market
Ο Γιάννος Κοντόπουλος

Με στόχο την προσέλκυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, την αρτιότερη λειτουργία των εταιρειών αυτών και τη σωστή ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η ΕΧΑΕ θα υποβάλει τις επόμενες εβδομάδες προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς νέο κανονισμό λειτουργίας για την ΕΝΑ.

Ειδικότερα, με στόχο η είσοδος στην ΕΝΑ να γίνει περισσότερο ελκυστική, ο νέος κανονισμός προβλέπει, μεταξύ άλλων:

 • Μείωση του ελάχιστου απαιτούμενου ποσοστού διασποράς από το 15% στο 10% (παραμένει ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός των πενήντα επενδυτών με ποσοστό κάτω του 5%), με παράλληλη ωστόσο υποχρέωση διατήρησης του συγκεκριμένου free float σε μόνιμη βάση. Σύμφωνα με τον CEO της ΕΧAΕ Γιάννο Κοντόπουλο, πρόθεση είναι να διευκολυνθούν οι μικρομεσαίες εταιρείες να εισέλθουν στο ΧΑ μέσα από μια χαμηλή ελάχιστη διασπορά, αλλά να ισχύσει μεγαλύτερο free float για τις εταιρείες της Κύριας Αγοράς και ιδίως τις μεγαλύτερες εξ αυτών.
 • Δυνατότητα έκδοσης οικονομικών καταστάσεων με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ). Για την ακρίβεια, τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα θα είναι αυτά που προβλέπονται από τον κανονισμό, ωστόσο κατά περίπτωση θα εξετάζονται αιτήματα για τήρηση των ΕΛΠ (π.χ. έχει εκφραστεί η δυσκολία σε χρόνο, κόπο και χρήμα, όταν υπάρχουν μικρές εταιρείες με αρκετές θυγατρικές, που όλες θα πρέπει να τηρούν τα ΔΛΠ).
 • Οι βασικοί τους μέτοχοι (>5%) δεν θα μπορούν να ρευστοποιούν πάνω από το 25% του ποσοστού που κατέχουν για έξι μήνες μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης, εφόσον η εταιρεία είναι ζημιογόνος για δύο συνεχόμενα έτη (σήμερα υπάρχει πλήρης απαγόρευση για ένα έτος), ή εφόσον το προηγούμενο έτος είχε αρνητικά ίδια κεφάλαια.

Από την άλλη πλευρά, ο νέος Κανονισμός προβλέπει την υποχρεωτική πρόσληψη συμβούλου κατά την ένταξη στην ΕΝΑ και για δύο ακόμη έτη, ο οποίος θα ελέγχει τις ανακοινώσεις της εταιρείας, το αν διαθέτει πολιτικές και διαδικασίες ορθολογικής εσωτερικής λειτουργίας.

Για λόγους ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, οι εισηγμένες εταιρείες της ΕΝΑ θα πρέπει να διοργανώνουν μία τουλάχιστον επενδυτική ημερίδα ανά έτος, να προχωρούν σε μία παρουσίαση τον χρόνο, να διατηρούν ιστοσελίδα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, να διαθέτουν υπεύθυνο επενδυτικών σχέσεων και εξυπηρέτησης μετόχων, να έχουν κανονισμό λειτουργίας, να δημοσιεύουν δελτίο τύπου για την παρουσίαση των ετήσιων οικονομικών τους επιδόσεων, να ενημερώνουν για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων, κ.λπ.

Τέλος, προβλέπεται η συγχώνευση των ΕΝΑ STEP από την ΕΝΑ PLUS.

Όπως αναφέρει ο Γιάννος Κοντόπουλος, «θέλουμε να μετατρέψουμε την Εναλλακτική Αγορά, έτσι ώστε να εναρμονιστεί με τα ευρωπαϊκή πρότυπα των SME Growth Markets (υπάρχουν 19 στην Ευρώπη και αντιμετωπίζονται θετικά από το επενδυτικό κοινό)».

Επέτειος 15 ετών

Φέτος συμπληρώνονται 15 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας της ΕΝΑ, με την κατάσταση να έχει βελτιωθεί δραστικά κατά την τελευταία πενταετία. Ήδη τρεις εταιρείες (Entersoft, Epsilon Net, Alpha Trust) έχουν μεταταχθεί στην Κύρια Αγορά και άλλες δύο (Performance Technology και Real Consulting) έχουν δρομολογήσει την ίδια πορεία.

Η χρηματιστηριακή αξία των εταιρειών της ΕΝΑ έχει αυξηθεί κατά 50,7% φέτος και κατά 208% από το 2019, ενώ ανοδική τάση παρουσιάζει και η αξία των συναλλαγών (21 εκατ. ευρώ το 2019, 105 εκατ. το 2020, 326 εκατ. το 2021, 407 εκατ. πέρυσι και 555 εκατ. ευρώ φέτος).

Σύμφωνα με τον Γιάννο Κοντόπουλο, οι μικρομεσαίες εταιρείες αποκομίζουν πολύ σημαντικά οφέλη από την ένταξή τους στην Εναλλακτική Αγορά, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

 • Άντληση κεφαλαίων για χρηματοδότηση με διατήρηση του ελέγχου της διοίκησης.
 • Χαμηλότερο κόστος χρήματος.
 • Αυξημένη αναγνωρισιμότητα και μεγαλύτερο κύρος για την εταιρεία.
 • Σταδιακή ανάπτυξη οργανωτικής δομής και Εταιρικής Διακυβέρνησης.
 • Διευκολύνεται η επιβράβευση του προσωπικού και των στελεχών.
 • Εξασφαλίζεται διαρκής και διαφανής αποτίμηση.
 • Διευκολύνονται οι εξαγορές (με διάθεση μετοχών) και οι απορροφήσεις άλλων επιχειρήσεων.
 • Υπάρχει δυνατότητα μερικής ρευστοποίησης των θέσεων των παλαιών μετόχων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v