ΧΑ: Καταρχήν θετική η Επιτροπή στην εισαγωγή της Orilina Properties

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών, διαπίστωσε την κατ' αρχήν συνδρομή των προϋποθέσεων εισαγωγής της Orilina Properties στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, υπό την αίρεση επίτευξης επαρκούς διασποράς των μετοχών.

ΧΑ: Καταρχήν θετική η Επιτροπή στην εισαγωγή της Orilina Properties

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών,  διαπίστωσε την κατ' αρχήν συνδρομή των προϋποθέσεων εισαγωγής στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 3371/2005 των μετοχών της εταιρίας «ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (ISIN: GRS535003008), υπό την αίρεση επίτευξης επαρκούς διασποράς των μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του ΧΑ.

Επίσης, η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών κατά τη σημερινή συνεδρίαση ενέκρινε:

  • Την παραίτηση της εταιρείας - Μέλους του ΧΑ «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» από την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών των εταιρειών «ΜIG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» & «ATTICA BANK A.T.E» καθώς και στα ΣΜΕ επί των μετοχών της εταιρείας «ΜIG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».

Ως τελευταία ημέρα Ειδικής Διαπραγμάτευσης ορίζεται η Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v