Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Εξαμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών FTSE/XA

Όλες οι αλλαγές θα ισχύσουν από τη συνεδρίαση της Δευτέρας 18 Δεκεμβρίου 2023.

ΧΑ: Εξαμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών FTSE/XA

Το Χρηματιστήριο Αθηνών και ο οίκος FTSE Russell ανακοινώνουν τα αποτελέσματα της τακτικής εξαμηνιαίας αναθεώρησης της σύνθεσης των δεικτών FTSE/XA για την περίοδο Μάϊος 2023 - Οκτώβριος  2023.

Συνοπτικά θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών:

 • FTSE/XA Large Cap

Καμιά (0) προσθήκη, καμία (0) διαγραφή και μία (1) μεταβολή συντελεστή στάθμισης μετοχών (free float).

 • FTSE/XA Mid Cap

Δύο (2) προσθήκες, δύο (2) διαγραφές και δύο (2) μεταβολές συντελεστών στάθμισης μετοχών (free float).

 • FTSE/XA Δείκτης Αγοράς

Δώδεκα (12) προσθήκες, μία (1) διαγραφή και επτά (7) μεταβολές συντελεστών στάθμισης μετοχών (free float).

 • FTSE/XA Δείκτης Υψηλής Μερισματικής Απόδοσης

Τέσσερις (4) προσθήκες, τέσσερις (4) διαγραφές και δύο (2) μεταβολές συντελεστών στάθμισης μετοχών (free float).

 • FTSE/XA Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus

Παύση υπολογισμού του δείκτη.

 • FTSE/XA Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών

Παύση υπολογισμού του δείκτη.

 • Αναδιαμόρφωση Κλαδικών Δεικτών

Δημιουργία εννέα (9) νέων κλαδικών δεικτών σε αντικατάσταση των δέκα εννέα (19) υφιστάμενων με εξαίρεση τον κλαδικό δείκτη FTSE/Χ.Α. Τράπεζες ο υπολογισμός του οποίου θα συνεχιστεί κανονικά.

Το περιβάλλον επιλογής των νέων κλαδικών δεικτών μεταφέρεται από το Επίπεδο ΙΙ ("Supersector") στο Επίπεδο Ι ("Industry") του μοντέλου κλαδικής κατάταξης των εταιρειών (ICB) με τη συγχώνευση σε έναν δείκτη, αντίστοιχα, των:

 • Τεχνολογία & Τηλεπικοινωνίες
 • Ενέργεια & Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας

Για τον υπολογισμό κλαδικού δείκτη τίθεται ελάχιστος αριθμός τριών (3) συμμετεχόντων εταιρειών και   εισάγεται μέγιστη στάθμιση (Capping) 40% ώστε να περιοριστεί το βάρος εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης στη σύνθεση των δεικτών.

Η τιμή εκκίνησης των νέων κλαδικών δεικτών θα είναι 5,000 μονάδες.

Οι συντελεστές στάθμισης (capping factors) των μετοχών που συμμετέχουν στη σύνθεση των δεικτών

 • FTSE/XA Large Cap
 • FTSE/ΧΑ Υψηλής Μερισματικής Απόδοσης
 • FTSE/ATHEX Κλαδικοί Δείκτες

θα υπολογιστούν με βάση το κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 8 Δεκεμβρίου 2023.

Όλες οι αλλαγές θα ισχύσουν από τη συνεδρίαση της Δευτέρας 18 Δεκεμβρίου 2023.

Δείτε αναλυτικά όλες τις αλλαγές, τα χαρακτηριστικά και τη σύνθεση των νέων κλαδικών δεικτών FTSE/ATHEX στο επισυναπτόμενο αρχείο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v