Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΝΕΚ: Από 5 Δεκεμβρίου παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών στο ΧΑ

Η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας ήταν η 4η Δεκεμβρίου.

ΑΝΕΚ: Από 5 Δεκεμβρίου παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών στο ΧΑ

Η εταιρεία ΑΝΕΚ (η «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι την 04.12.2023 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 3925622, η με αριθμό 3166897ΑΠ/04.12.2023 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της Εταιρείας από την εταιρεία  «ATTICA GROUP»  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, του Ν.Δ. 1297/1972, ως ισχύουν, τις από 22.11.2023 αποφάσεις των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των κοινών και προνομιούχων μετοχών της Εταιρείας, καθώς και με την υπ' αριθμ. 6.824/01.12.2023 συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευγενίας Ρουτζούνη.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Εταιρεία (αριθμός ΓΕ.Μ.Η. 121557860000) διαγράφηκε από το μητρώο του ΓΕ.Μ.Η. (κωδικός αριθμός καταχώρισης ΓΕ.Μ.Η. 3925622).

Συνεπώς, η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας είναι η 04.12.2023.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v