Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Έγκριση για εισαγωγή της Έργων στη ΝΕΧΑ

Το ενημερωτικό δελτίο της Έργων ΑΕ για την εισαγωγή των μετοχών της εταιρίας προς διαπραγμάτευση στη ΝΕΧΑ ενέκρινε μεταξύ άλλων το Δ.Σ. του ΧΑ κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, αλλά και την αύξηση μετοχικού των Τράπεζα Αττικής και Micromedia Μπριτάνια. Εγκρίσεις για ειδικούς διαπραγματευτές.

ΧΑ: Έγκριση για εισαγωγή της Έργων στη ΝΕΧΑ
Το ενημερωτικό δελτίο της Έργων ΑΕ για την εισαγωγή των μετοχών της εταιρίας προς διαπραγμάτευση στη ΝΕΧΑ ενέκρινε μεταξύ άλλων το Δ.Σ. του ΧΑ κατά τη σημερινή του συνεδρίαση.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο που εγκρίθηκε, η Έργων θα διαθέσει συνολικά 653.500 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, εκ των οποίων οι 622.750 θα διατεθούν με δημόσια εγγραφή και οι 30.750 με ιδιωτική τοποθέτηση.

Επιπλέον το Δ.Σ. του ΧΑ ενέκρινε τα ενημερωτικά δελτία των εξής εταιριών:

* Τράπεζα Αττικής για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.

Ειδικότερα, η τράπεζα θα εκδώσει 41.597.305 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα προτίμησης στους παλαιούς μετόχους και τιμή διάθεσης 1,50 ευρώ ανά μετοχή, με αναλογία 1 νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε 1 παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή, καθώς και 1.000.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές με ιδιωτική τοποθέτηση αποκλειστικά στους εργαζομένους της με τιμή διάθεσης 0,35 ευρώ ανά μετοχή.

* Micromedia Μπριτάνια για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση των εταιριών Γ.Α. Κλαουδάτος και Alpha Graph.

Η εταιρία θα εκδώσει 22.964.625 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,59 ευρώ, εκ των οποίων: 21.249.979 νέες μετοχές θα λάβουν οι μέτοχοι της απορροφώμενης Κλαουδάτος (κάθε 1 παλαιά μετοχή θα ανταλλάσσεται με 0,99 νέες μετοχές) και 1.714.646 νέες μετοχές θα λάβουν οι μέτοχοι της απορροφώμενης Alpha Graph (κάθε 1 παλαιά μετοχή θα ανταλλάσσεται με 1,143097 νέες μετοχές).

Οι μέτοχοι της απορροφώσας εταιρίας Micromedia Μπριτάνια θα διατηρήσουν τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν (18.727.000 κοινές ονομαστικές) με νέα ονομαστική αξία 0,59 ευρώ.

Επίσης, το Δ.Σ. του ΧΑ ενέκρινε:

* Την επέκταση της εξαίρεσης των βασικών μετόχων όσον αφορά στο lock up των μετοχών τους και στις περιπτώσεις ήδη εισηγμένων εταιριών όταν έχει υπογραφεί σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης.

* Την Φάσμα ΑΧΕΠΕΥ ως Ειδικό Διαπραγματευτή στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του ΧΑ, καθώς και στη ΝΕΧΑ.

* Την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή Τύπου Β΄ στα ΣΜΕ επί του δείκτη FTSE/ASE Mid 40 από την Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ

* Την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 2.360 ομολογιών του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της εταιρίας Elbisco Συμμετοχών.

* Την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 190.537 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias, οι οποίες προέκυψαν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών (stock option plan).

* Την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ των 8.748 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών που προέκυψαν από μετατροπή χρεογράφων της Τράπεζα Κύπρου.

* Την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων 4.181.450 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος που προέκυψαν από μετατροπή ισαρίθμων ανωνύμων μετοχών της εταιρίας.* Την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων 13.692.227 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας Ελληνική Υφαντουργία που προέκυψαν από μετατροπή ισαρίθμων ανωνύμων μετοχών της εταιρίας.

Ταυτόχρονα, το Δ.Σ. καθόρισε την 3/2/2003 ως ημερομηνία έναρξης ειδικής διαπραγμάτευσης επί των κοινών μετοχών της εισηγμένης εταιρίας Informer

Επιπροσθέτως, το Δ.Σ. του ΧΑ ενημερώθηκε:

* Για την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας Medicon Ελλάς από 1,50 σε 1,51 ευρώ.

* Για την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας Μπήτρος Συμμετοχική από 1,5 ευρώ σε 1,51 ευρώ.

* Για την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες από 0,30 σε 0,33 ευρώ.

* Για την αλλαγή της επωνυμίας της εταιρίας Βαρβαρέσος σε Βαρβαρέσος Ευρωπαϊκά Νηματουργεία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v