Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Safe Bulkers: Τέταρτη περίοδος εκτοκισμού ομολόγου

Από την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου οι ομολογίες της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του τέταρτου τοκομεριδίου.

Safe Bulkers: Τέταρτη περίοδος εκτοκισμού ομολόγου

Η Safe Bulkers ανακοινώνει ότι η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου του ΚΟΔ για την τέταρτη Περίοδο Εκτοκισμού, ήτοι από 11.8.2023 έως 12.02.2024, είναι η Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024.

Από την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου οι ομολογίες της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του τ'εταρτου τοκομεριδίου.

Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την τέταρτη περίοδο εκτοκισμού ανέρχεται σε 1.515.972,22 ευρώ ήτοι ποσό 15,1597 ανά ομολογία ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ, το οποίο έχει υπολογιστεί με επιτόκιο 2,95% ετησίως (προ φόρων).

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων θα πραγματοποιηθεί μέσω της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» την Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v