Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση τριών εταιρειών στο ΧΑ

Δημοσιεύθηκε η νέα λίστα των μετοχικών αλλαγών του Χρηματιστηρίου με ημερομηνία 29 Ιανουαρίου 2024.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση τριών εταιρειών στο ΧΑ

Η νέα λίστα του ΧΑ περιλαμβάνει αλλαγές στη μετοχική σύνθεση τριών εταιρειών στο ΧΑ.

Ειδικότερα, στη Premia το ποσοστό της Sterner Stenhus διαμορφώθηκε στο 52,32% στις 22 Ιανουαρίου.

Αντίστοιχα, στην Prodea η συμμετοχή της Invel Re Holdings ανήλθε στο 81,79% και της Ascetico στο 5,22% στις 24 Ιανουαρίου.

Επιπλέον, στην Titan Cement το ποσοστό ιδίων μετοχών διαμορφώθηκε στο 5,03% στις 26 Ιανουαρίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v