Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ποια αμοιβαία κεφάλαια τράβηξαν νέο χρήμα 4 δισ. ευρώ

Οι κατηγορίες που προσέλκυσαν το επενδυτικό ενδιαφέρον τους τελευταίους 13 μήνες. Τι καταγράφεται στις τάξεις των ομολογιακών α/κ. Πόσο χρήμα μπήκε στα μετοχικά αμοιβαία.

Ποια αμοιβαία κεφάλαια τράβηξαν νέο χρήμα 4 δισ. ευρώ

Η επιδίωξη των αποταμιευτών να επιτύχουν καλύτερες αποδόσεις από αυτές των τραπεζικών καταθέσεων, αλλά και η αναβαθμισμένη εικόνα που παρουσίασε το Χρηματιστήριο της Αθήνας αποτέλεσαν τους δύο βασικότερους λόγους θετικών εισροών στα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζονται οι εγχώριες ΑΕΔΑΚ.

Έτσι, στα προαναφερθέντα Α/Κ, κατά τους τελευταίους 13 μήνες (ολόκληρο το 2023 και Ιανουάριος του 2024) κατευθύνθηκε ρευστότητα της τάξεως των τεσσάρων δισεκατομμυρίων ευρώ, με βασικότερους αποδέκτες τα Ομολογιακά Εξωτερικού -και ιδιαίτερα αυτά που έχουν συγκεκριμένη χρονική διάρκεια- και τα Μετοχικά Ελλάδας.

Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών κατά τους 13 τελευταίους μήνες (βλέπε παρατιθέμενους πίνακες) παρατηρήθηκαν κεφαλαιακές εισροές ύψους 3,962 δισ. ευρώ και συγκεκριμένα 3,184 δισ. ευρώ το 2023 και επιπλέον 778 εκατ. ευρώ τον φετινό Ιανουάριο (στην πράξη, το «ζεστό χρήμα» είναι κάπως μικρότερο, καθώς τα μεγαλύτερα σε αριθμό μερίδια πολλαπλασιάζονται με υψηλότερες τρέχουσες τιμές μετοχών και ομολόγων).

Το μεγαλύτερο ποσοστό των νέων κεφαλαίων (+2,7 δισ. πέρυσι και +773 εκατ. τον φετινό Ιανουάριο) κατευθύνθηκε στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού και κυρίως στα προϊόντα συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας που προωθούν οι τράπεζες στους πελάτες τους, ως μια απάντηση στα πολύ χαμηλά προσφερόμενα επιτόκια στις προθεσμιακές και στις λοιπές καταθέσεις.

Για τον ίδιο λόγο (επιδίωξη απόδοσης υψηλότερης των καταθέσεων μέσα από τοποθετήσεις πολύ χαμηλού ρίσκου, όπως π.χ. έντοκα γραμμάτια) κεφάλαια της τάξεως των 405 εκατ. ευρώ (365 εκατ. πέρυσι και άλλα 40 εκατ. τον πρώτο μήνα του 2024) κατευθύνθηκαν σε Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (ΑΚΧΑ).

Επίσης, κεφαλαιακές εισροές της τάξεως των 340 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων τα 332 εκατ. το 2023) είχαμε και στα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας, εξέλιξη που πιθανόν να ερμηνεύεται από τις υπάρχουσες προσδοκίες για τα εγχώρια χρεόγραφα μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.

Αξιοσημείωτο ήταν το γεγονός ότι για πρώτη φορά μετά από χρόνια, παρατηρήθηκαν καθαρές εισροές στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού (+113 εκατ. πέρυσι και +13,9 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο). Όπως φαίνεται, η εξέλιξη αυτή ερμηνεύεται τόσο από τη αναβαθμισμένη εικόνα που παρουσιάζει το Χρηματιστήριο της Αθήνας ανάμεσα στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, όσο και ενδεχομένως από την εξάλειψη του αποκαλούμενου πολιτικού ρίσκου, καθώς οι κεφαλαιακές εισροές ξεκίνησαν ουσιαστικά μετά τις περυσινές εκλογικές αναμετρήσεις του Μαΐου και του Ιουνίου.

Αντίθετα, κατά την ίδια χρονική περίοδο (12μηνο 2023 και Ιανουάριος 2024) παρατηρήθηκαν εκροές στα Αμοιβαία Κεφάλαια τύπου Fund of Funds (τα οποία πρωτοστατούσαν στην άνοδο της προηγηθείσας περιόδου, -306 εκατ. πέρυσι, -32 εκατ. τον Ιανουάριο) και στασιμότητα στα Μικτά Α/Κ.

Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του 2023, οι τραπεζικές καταθέσεις των νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά 5,3 δισ. ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v