Πειραιώς: Ανεβάζει τον πήχη για τη μετοχή η JP Morgan

Δίνει πόντους το επιχειρησιακό σχέδιο στην Πειραιώς, τονίζει ο επενδυτικός οίκος και αυξάνει τις εκτιμήσεις του για τα κέρδη της τράπεζας ως το 2026. Η νέα τιμή-στόχος και το περιθώριο ανόδου.

Πειραιώς: Ανεβάζει τον πήχη για τη μετοχή η JP Morgan

Η JP Morgan πραγματοποιεί αλλαγές στις εκτιμήσεις της για την Τράπεζα Πειραιώς, μετά την ανακοίνωση του επιχειρησιακού σχεδίου και αναβαθμίζει τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη για την περίοδο 2024-2026 κατά 4%, 4%, 3%, αντίστοιχα, με αποτέλεσμα να αναβαθμίσει και την τιμή-στόχο στα 5,35 ευρώ από 5 ευρώ πριν, με τη σύσταση υπεραπόδοσης (overweight) να διατηρείται και το περιθώριο ανόδου να αυξάνεται σε 35% περίπου.

Οι αναθεωρήσεις της JP Morgan περιλαμβάνουν:

  • τα βασικά έσοδα κατά 3% και 1% λόγω υψηλότερου καθαρού εσόδου από τόκους και προμήθειες,
  • τα υψηλότερα κόστη κατά 6% και 5%,
  • τα καθαρά κέρδη για την περίοδο 2024-2026 στα 0,97 δισ. ευρώ, 0,92 δισ. ευρώ και €0,92 δισ. ευρώ και είναι ελαφρώς υψηλότερα από τις προβλέψεις της τράπεζας για περίπου 0,9 δισ. ευρώ για φέτος, αλλά χαμηλότερα από τις προβλέψεις για περίπου 1 δισ. ευρώ για τα έτη 2025-2026,
  • η διαφορά προέρχεται κυρίως από την εκτίμηση της JPM για χαμηλότερα επιτόκια από την ΕΚΤ στο 2,5%.

Οι μετοχές της Πειραιώς είναι διαπραγματεύσιμες με δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) στις 5,7 φορές το 2025 μετά το κουπόνι και 0,6 φορές τον δείκτη τιμής προς ενσώματη λογιστική αξία (P/TBV). Οι αναλυτές της JPM εκτιμούν ότι η Tράπεζα Πειραιώς έχει πραγματοποιήσει μια αξιοσημείωτη θεμελιώδη ανατροπή, μειώνοντας τη μη εξυπηρετούμενη έκθεση (NPEs) πάνω από 20 δισ. ευρώ από το τέλος του 2020, παρέχοντας σημαντικές βελτιώσεις στο franchise της, με κανονικοποιημένη καθαρή κερδοφορία που έφτασε το 1 δισ. το 2023 και με δείκτη αποδοτικότητας ενσώματων ιδίων κεφαλαίων RοTE περίπου 17%.

Η διατήρηση της κερδοφορίας στα τρέχοντα επίπεδα είναι φιλόδοξη, αλλά το επιχειρηματικό σχέδιο φαίνεται ισορροπημένο και συνεκτικό. Επίσης, δικλίδα ασφαλείας είναι η επιτυχημένη υλοποίηση των στόχων που έχει θέσει η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς τα τελευταία χρόνια.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v