ΟΤΕ: Ξεκινά πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών αξίας 153 εκατ. ευρώ

Η Morgan Stanley Europe SE θα διαχειριστεί, ως Κύριος Ανάδοχος, κατά την κρίση της, το Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών. Οι τίτλοι σχεδιάζεται να ακυρωθούν.

ΟΤΕ: Ξεκινά πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών αξίας 153 εκατ. ευρώ

Την πρόθεσή του να ξεκινήσει νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ανακοίνωσε ο ΟΤΕ

«Σύμφωνα με την Πολιτική Αμοιβών των Μετόχων, όπως εγκρίθηκε από τα αρμόδια όργανα, η Εταιρεία προτίθεται να ξεκινήσει Πρόγραμμα Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών κατά τη χρονική περίοδο από 26/02/2024 έως και 21/01/2025. Το ποσό που αναμένεται να διατεθεί για αγορά ιδίων μετοχών, κατά την προαναφερόμενη περίοδο, ανέρχεται περίπου σε €153 εκατ. Το τελικό ποσό και ο αριθμός των μετοχών που τελικά θα αγορασθούν, θα εξαρτηθεί από την τιμή και την εμπορευσιμότητα της μετοχής, στην ως άνω χρονική περίοδο.

Η Morgan Stanley Europe SE θα διαχειριστεί, ως Κύριος Ανάδοχος, κατά την κρίση της, το Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών κατά την ως άνω περίοδο.

Η αγορά των ιδίων μετοχών θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με σκοπό την ακύρωσή τους με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και υπό τους όρους του ισχύοντος νομικού και κανονιστικού πλαισίου.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει σήμερα 1.926.507 ίδιες μετοχές, που απέκτησε στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος 2023, τις οποίες προτίθεται να ακυρώσει με απόφαση επόμενης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v