Νέο ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο από τη 3Κ Investment Partners και την Attica Bank

To 3K/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό 2026 έχει διάρκεια σχεδόν 2 ετών με λήξη έως την 30η Απριλίου 2026 και επενδύει σε ελληνικά και ευρωπαϊκά ομόλογα. Η εκτιμώμενη ενδεικτική σωρευτική απόδοση στη λήξη (έως την 30η Απριλίου 2026) είναι της τάξεως του 5,5% έως 5,9%, υπό προϋποθέσεις.

Νέο ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο από τη 3Κ Investment Partners και την Attica Bank

Στην έκδοση του νέου αμοιβαίου κεφαλαίου «3K/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό 2026» συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας προχωρεί η 3K Investment Partners σε συνεργασία με την Attica Bank. Προσφέρει τη δυνατότητα στους επενδυτές να τοποθετηθούν εμμέσως σε ομολογιακές εκδόσεις, με σκοπό να επιτύχουν καλύτερες προοπτικές απόδοσης από τις προθεσμιακές καταθέσεις

To 3K/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό 2026 έχει διάρκεια σχεδόν 2 ετών με λήξη έως την 30η Απριλίου 2026 και επενδύει σε ελληνικά και ευρωπαϊκά ομόλογα. Η εκτιμώμενη ενδεικτική σωρευτική απόδοση στη λήξη (έως την 30η Απριλίου 2026) είναι της τάξεως του 5,5% έως 5,9%, υπό τις προϋποθέσεις:

i. Ότι δεν θα υπάρξει πιστωτικό γεγονός με αθέτηση των υποχρεώσεων εκδοτών ομολόγων και λοιπών αξιογράφων του χαρτοφυλακίου

ii. Ότι δεν θα υπάρξει απότομη αποκλιμάκωση της απόδοσης των ομολόγων κατά την περίοδο διάθεσης.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι υπό τη διαχείριση της 3K Investment Partners, η οποία διακρίνεται για την ανεξαρτησία της και τη συνετή διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων. Διατίθεται τόσο από την ίδια και κυρίως μέσω του δικτύου καταστημάτων της Attica Bank.

Η περίοδος συμμετοχών διαρκεί ως και την 26η Απριλίου 2024, στα καταστήματα της Attica Bank και στη 3K Investment Partners (Τηλ: 2107419890, E: [email protected]). Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να ενημερωθούν για το Α.Κ. 3K/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό 2026 στα καταστήματα της Attica Bank και στη 3K Investment Partners (Τηλ: 2107419890, E: [email protected]).

Η σύσταση και η διάθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου «3K/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό 2026» σηματοδοτεί την εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Attica Bank και 3K Investment Partners. Το Α.Κ. «3K/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό 2026» δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να αξιοποιήσουν τα τρέχοντα υψηλά επιτόκια στις αγορές ομολόγων και να επιτύχουν δυνητικά υψηλότερη απόδοση από τα τρέχοντα επιτόκια των τραπεζικών καταθέσεων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v