Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ανεβάζει τον πήχη για Πειραιώς και Εθνική η Citi

Περιθώρια ανόδου άνω του 30% βλέπει για την Πειραιώς ο επενδυτικός οίκος. Οι νέες εκτιμήσεις για τα κέρδη των δύο τραπεζών. Οι νέες τιμές-στόχοι, το καλό και το κακό σενάριο.

Ανεβάζει τον πήχη για Πειραιώς και Εθνική η Citi

Η αμερικανική τράπεζα Citi διατηρεί τις συστάσεις αγοράς για τις Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς αλλά αυξάνει τις τιμές-στόχους στα €8,80 από €7,60 για την πρώτη και στα €5,00 από €4,15 για τη δεύτερη, μετά τα αποτελέσματα του 2023 και το guidance για τα έτη 2024-2026.

Το περιθώριο ανόδου για την Εθνική Τράπεζα είναι 20% περίπου ενώ για την Τράπεζα Πειραιώς ξεπερνά το 30%. Στο θετικό σενάριο για την Εθνική Τράπεζα, η τιμή-στόχος ενισχύεται σε €10,4 και στο αρνητικό σενάριο η τιμή μειώνεται σε €6,45. Για την Τράπεζα Πειραιώς, στο θετικό σενάριο, η τιμή-στόχος ενισχύεται σε €6,05 και στο αρνητικό σενάριο η τιμή μειώνεται σε €3,50.

Ειδικά για την Τράπεζα Πειραιώς, η Citi επισημαίνει: «Αναβαθμίζουμε τις εκτιμήσεις μας για τα κέρδη, ώστε να αντανακλούν τις πρόσφατες σταθερές οικονομικές επιδόσεις για το περσινό οικονομικό έτος και τις επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές της διοίκησης, οι οποίες σε συνδυασμό με την αναπροσαρμογή της βάσης της αποτίμησής μας, μας οδηγούν στην αύξηση της τιμής-στόχου μας στα €5,00 από €4,15 προηγουμένως. Ενώ αναμένουμε ότι τα υποκείμενα κέρδη θα μειωθούν, καθώς ο κύκλος των επιτοκίων γυρίζει, διαφωνούμε με την προσδοκία της διοίκησης για αμετάβλητα υποκείμενα κέρδη κατά τα επόμενα τρία χρόνια και εξακολουθούμε να βλέπουμε σημαντική άνοδο της μετοχής από την αύξηση τής εσωτερικής αξίας και από την επανέναρξη της διανομής μερίσματος από τα κέρδη του 2023 και μετά. Η στάση μας προϋποθέτει ότι δεν θα υπάρξει ουσιαστική υποτίμηση του πολλαπλασιαστή P/TNAV (0,75 φορές σε τρέχουσα τιμή). Παραμένουμε αγοραστές της μετοχής».

Για τη μετοχή της Εθνικής Τράπεζας, η άποψη της Citi είναι: «Αναβαθμίζουμε τις προβλέψεις μας για τα κέρδη κατά +20% φέτος και +19% το επόμενο έτος, μετά το ισχυρό φινάλε του 2023 και τις επικαιροποιημένες προβλέψεις της διοίκησης. Ενώ αναμένουμε ότι τα κέρδη έχουν κορυφωθεί και προβλέπουμε κάποια πίεση, καθώς ο κύκλος των επιτοκίων γυρίζει και τα περιθώρια μειώνονται, οι αποδόσεις αναμένεται να παραμείνουν υγιείς, με τον δείκτη ROTE κανονικοποιημένο σε 14% και τον δείκτη των εποπτικών κεφαλαίων CET1 να αναμένεται να παραμείνει πάνω από 15%. Επιπλέον, αναμένουμε ότι η τράπεζα θα αρχίσει να καταβάλλει ελκυστικά μερίσματα στους μετόχους, με τα προβλεπόμενα μερίσματα από τα κέρδη του 2023-2026 να ανέρχονται στο 28% της κεφαλαιοποίησης, αλλά εξακολουθεί να διατηρεί άφθονα κεφάλαια για την εκτέλεση επαναγορών ή/και την εκμετάλλευση ευκαιριών ταχύτερης οργανικής ανάπτυξης, εφόσον προκύψουν. Αυξάνουμε την τιμή-στόχο στα €8,80 από €7,60 προηγουμένως και παραμένουμε αγοραστές της μετοχής».

Οι αναβαθμίσεις των εκτιμήσεων σε Πειραιώς και Εθνική

Για την Τράπεζα Πειραιώς, η Citi αναθεωρεί ανοδικά τις εκτιμήσεις της για τα υποκείμενα κέρδη, λόγω των υψηλότερων εσόδων, ιδίως των υψηλότερων καθαρών εσόδων από τόκους και του χαμηλότερου κόστους κινδύνου το 2025, αντανακλώντας τις πρόσφατες σταθερές οικονομικές επιδόσεις και τις επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές της διοίκησης. Σημειώνουμε ότι οι προβλέψεις της Citi για τα υποκείμενα κέρδη ανά μετοχή είναι περίπου 5-11% κάτω από τους στόχους της διοίκησης.

Τα υποκείμενα κέρδη προβλέπεται να μειωθούν, καθώς ο κύκλος των επιτοκίων γυρίζει, ασκώντας πίεση στα περιθώρια κέρδους. Η Citi προβλέπει μείωση των υποκείμενων κερδών ανά μετοχή κατά -6% φέτος και -7% το επόμενο έτος, πριν από την επιστροφή σε μέτρια αύξηση το 2026. Ωστόσο, σε δημοσιευμένη βάση αναμένει συνεχιζόμενη αύξηση των κερδών, καθώς εξομαλύνονται οι έκτακτες δαπάνες εκκαθάρισης παλαιών NPEs και άλλες δαπάνες αναδιάρθρωσης.

Η Citi τηρεί επιφυλακτική στάση όσον αφορά τη διανομή μερίσματος, δεδομένου του σχετικά χαμηλού CET1 της τράπεζας και του υψηλού μεριδίου της DTC στο CET1. Οι εκτιμήσεις της για τα μερίσματα του 2025 και 2026 είναι 15% και 40% κάτω από τους στόχους της διοίκησης αντίστοιχα. Η τράπεζα είναι φθηνά αποτιμημένη και διαπραγματεύεται σε λιγότερο από 5 φορές κέρδη και στις 0,75 φορές την ενσώματη λογιστική αξία (trailing). Βλέπει σημαντική άνοδο της τιμής της μετοχής μόνο από την αύξηση της ενσώματης αξίας και την επανάληψη, αν και μέτρια, επιστροφής κεφαλαίου.

Για την Εθνική Τράπεζα, η Citi επισημαίνει: «Αναβαθμίζουμε τις προβλέψεις μας για τα υποκείμενα κέρδη κατά +20% φέτος και +19% το 2025, λόγω των υψηλότερων εσόδων, κυρίως των υψηλότερων καθαρών εσόδων από τόκους και του χαμηλότερου κόστους κινδύνου, που αντανακλούν τα πρόσφατα ισχυρά έσοδα, τις ευνοϊκές πιστωτικές τάσεις του 2023 και τις επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές της διοίκησης. Παρά την ουσιαστική αύξηση των εκτιμήσεων παραμένουμε πιο επιφυλακτικοί από τη διοίκηση και προβλέπουμε για το 2026 αναφερόμενα κέρδη ανά μετοχή €1,12 έναντι του στόχου της εταιρείας για βασικά κέρδη ανά μετοχή πάνω από €1,3.

Αναμένουμε ότι τα υποκείμενα κέρδη θα υποστούν πιέσεις καθώς ο κύκλος των επιτοκίων γυρίζει και προβλέπουμε μείωση των υποκείμενων κερδών κατά -14% φέτος και μείωση κατά -6% το επόμενο έτος, πριν τα κέρδη σταθεροποιηθούν το 2026. Αυτό οφείλεται κυρίως στη μείωση του καθαρού εσόδου από τόκους (NII) (-4% για το 2023-2026 ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής), καθώς αναμένουμε ότι το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο NIM επί του μέσου ενεργητικού θα συρρικνωθεί κατά 39 μ.β. τα επόμενα τρία χρόνια έναντι του NIM 2,96% για πέρυσι».

Η απόδοση κεφαλαίου είναι το «κλειδί» για την Εθνική Τράπεζα, καθώς με δείκτη CET1 στο ισχυρό 17,8% προβλέπει ετήσια παραγωγή κεφαλαίου κατά τον ορίζοντα των προβλέψεών της, κατά μέσο όρο, 265 μ.β. ετησίως. Αναμένει έτσι ότι η τράπεζα θα αρχίσει να καταβάλλει μερίσματα από τα κέρδη του 2023 και μετά, με τον δείκτη διανομής να αυξάνεται από 30% το 2023 σε 50% το 2025-2026. Η τράπεζα θα κλείσει το 2026 με CET1 19,3% ή πάνω από 500 μ.β. πάνω από τον στόχο της διοίκησης για 14%. Αυτό παρέχει άφθονη δύναμη πυρός για την εκτέλεση επαναγορών, πιθανώς για τη μείωση της συμμετοχής του κράτους, εφόσον επιτρέπεται.

«Αν η τράπεζα είναι σε θέση να αξιοποιήσει τα πλεονάζοντα κεφάλαιά της, ενδεχομένως μέσω επαναγορών που δεν περιλαμβάνονται στις προβλέψεις μας, θα βλέπαμε περαιτέρω άνοδο στην τιμή-στόχο μας», καταλήγει η Citi.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v