Οριστικό λουκέτο στην Prelium, εντείνεται η αγωνία για τους μεριδιούχους

(upd) Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες του Euro2day.gr. Tο καυτό θέμα της υπόθεσης εστιάζεται στο α/κ που διέθετε η εταιρεία και από το οποίο υπάρχουν καταγγελίες ότι «λείπουν λεφτά».

Οριστικό λουκέτο στην Prelium, εντείνεται η αγωνία για τους μεριδιούχους

Την οριστική ανάκληση της άδειας της Prelium ΑΕΠΕΥ αποφάσισε σήμερα το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ολοκληρώνοντας το πρώτο βήμα που είχε γίνει στις 6 Μαρτίου και αφορούσε την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της εταιρείας.

Όπως έχει επισημάνει το Euro2day.gr από την προηγούμενη εβδομάδα, το καυτό θέμα της υπόθεσης εστιάζεται στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο που διέθετε η εταιρεία και από το οποίο υπάρχουν καταγγελίες ότι «λείπουν λεφτά», το άθροισμα των οποίων υπερβαίνει το ένα εκατ. ευρώ.

Άλλωστε, οι έλεγχοι που διεξήγαγε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην εταιρεία αφορούσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, το ενδεχόμενο τέλεσης πλαστογραφιών και υπεξαίρεσης χρημάτων σε βάρος μεριδιούχων. Αναζητήθηκε, δηλαδή, να συμφωνηθούν τα ποσά των εκδιδόμενων extrait με τα πραγματικά περιουσιακά στοιχεία του Α/Κ.

Το περίεργο είναι πως ενώ πριν από αρκετά χρόνια είχε ζητηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η μεταβίβαση των υπηρεσιών θεματοφυλακής σε τρίτους, αυτό έγινε μόνο για το κομμάτι των μετοχών και όχι για το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Το επόμενο ερώτημα είναι το αν θα κινηθούν οι νομικές διαδικασίες εναντίον των υπευθύνων της Prelium, καθώς και το τι θα γίνει με τους μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, οι οποίοι είναι αμφίβολο και το αν και κατά πόσο θα μπορέσουν να αποζημιωθούν και από το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο.

 Σε κάθε περίπτωση, το Συνεγγυητικό αποζημιώνει επενδυτές με έως 30.000 ευρώ. 

Η ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1015η/2.4.2024 συνεδρίασή του αποφάσισε:

Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «PRELIUM INVESTMENT SERVICES ΑΕΠΕΥ» (LEI: 2138003BPEJKCL54BL15) σύμφωνα με την παρ. 1 (γ) και (δ) του άρθρου 8 του ν. 4514/2018, τη θέση αυτής σε ειδική εκκαθάριση και τον ορισμό ειδικού εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν. 4514/2018.

Την επιβολή χρηματικού προστίμου συνολικού ύψους € 120.000 στην εταιρία «PRELIUM INVESTMENT SERVICES ΑΕΠΕΥ» (LEI: 2138003BPEJKCL54BL15) για παραβάσεις των διατάξεων του ν. 4514/2018 και του Κανονισμού ΕΕ 565/2017, κυρίως ως τη μη λήψη μέτρων για την προστασία των κεφαλαίων των πελατών της και ως προς μείζονα οργανωτικά θέματα λειτουργίας της.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v