Στο 5,32% οι ίδιες μετοχές της ΔΕΗ

Η ΔΕΗ κατέχει συνολικά 20.337.873 μετοχές εκδόσεώς της.

Στο 5,32% οι ίδιες μετοχές της ΔΕΗ

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία (η «ΔΕΗ»), ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς μέχρι και 36.344.000 μετοχών εκδόσεώς της (οι «Ίδιες Μετοχές»), κατά το χρονικό διάστημα από 11.04.2024 μέχρι και 17.04.2024, αγόρασε μέσω συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών συνολικά 194.200 Ίδιες Μετοχές.

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών η ΔΕΗ κατέχει συνολικά 20.337.873μετοχές εκδόσεώς της, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,3241% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v