ΧΑ: To consensus των αναλυτών και η τεχνική εικόνα για Εθνική και Πειραιώς

Οι δυο τράπεζες ανακοινώνουν αποτελέσματα 1ου τριμήνου στις αρχές της Μεγάλης Εβδομάδας. Η εικόνα στο ταμπλό και ποιες οι εκτιμήσεις για τα οικονομικά μεγέθη. Τα όρια της τεχνικής ανάλυσης.

ΧΑ: To consensus των αναλυτών και η τεχνική εικόνα για Εθνική και Πειραιώς

Οι δύο τραπεζικές μετοχές ξεκινούν τις ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου για φέτος είναι η Τράπεζα Πειραιώς (30/4) και η Εθνική Τράπεζα (1/5), με τις προσδοκίες της αγοράς να είναι μάλλον υψηλές.

Για την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία ξεπερνά σε επιδόσεις όλες τις συστημικές τράπεζες την τελευταία διετία, το consensus στην αγορά εκτιμά ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους πιθανόν να είναι ελαφρώς μειωμένα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (δ’ τρίμηνο 2023), λόγω εποχικότητας αν και τα έσοδα από τόκους θα πρέπει να βελτιωθούν λόγω των υψηλότερων υπολοίπων χορηγήσεων και του χαρτοφυλακίου ομολόγων.

Τα έσοδα από τέλη και αμοιβές θα είναι σταθερά και το εφάπαξ έξοδο από το ΤΧΣ ύψους 43 εκατ. ευρώ θα επηρεάσει την τελική γραμμή. Η ποιότητα του ενεργητικού παραμένει σταθερή και οι εποπτικοί δείκτες θα βελτιωθούν από την οργανική δημιουργία κεφαλαίου.

Η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία είναι η δεύτερη χαμηλότερα αποτιμημένη από τις τέσσερις τράπεζες, εμφανίζει μέσο δείκτη την περίοδο 2024-2026 P/TBV στις 0,65 φορές και σε όρους Ρ/Ε σε 5,3 φορές. Η μερισματική απόδοση της προβλέπεται σε 3,4% το 2024 και 10,2% το 2026.

Για την Εθνική Τράπεζα, το consensus επίσης εκτιμά ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους θα είναι μειωμένα σε τριμηνιαίο επίπεδο, καθώς το EURIBOR παρέμεινε σχετικά αμετάβλητο κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Οι αμοιβές είναι εποχικά χαμηλότερες, αλλά η δυναμική συνεχίζεται, καθώς τα κόστη θα είναι χαμηλότερα σε τριμηνιαία βάση, όπως και το κόστος κινδύνου (Cost of Risk).

Tέλος, τα κεφάλαια θα είναι αυξημένα σε τριμηνιαία βάση από τη δημιουργία των κερδών. Η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας είναι διαπραγματεύσιμη με πολλαπλασιαστή ενσώματης λογιστικής αξίας P/TBV 0,84 φορές για την περίοδο 2024-2026 και πολλαπλασιαστή Ρ/Ε 6,50 φορές. Η μερισματική της απόδοση για τα έτη 2024-2026 προβλέπεται από τους αναλυτές σε 5,51% έως 7,52%, συνδυασμένη με την υψηλότερη μέση αποδοτικότητα συνολικού ενεργητικού.

Οι τιμές των δύο μετοχών έχουν αυτή τη χρονική στιγμή ως ψυχολογικά όρια για την επενδυτική κοινότητα τα 4 ευρώ και τα 7 ευρώ, αντίστοιχα, για Πειραιώς και Εθνική. Τα μεν 4 ευρώ για την Πειραιώς είναι κομβικά γιατί είναι η τιμή που έκλεισε το placement για το 27% του ποσοστού του ΤΧΣ. Για τη δε Εθνική Τράπεζα, τα 7 ευρώ είναι η τιμή στα τέλη του 2015 και πριν από το reverse split του 2018.

Σε τεχνικούς όρους, οι τιμές των δύο μετοχών στα ημερήσια διαγράμματα παραμένουν πάνω από τους εκθετικούς μέσους όρους των 200 ημερών (ΕΚΜΟ 200 ημερών).Και οι δύο μετοχές, στην πρόσφατη αναταραχή στην αγορά, βρήκαν στήριξη στον ΕΚΜΟ 90 ημερών, ήτοι στα 3,67 ευρώ η Πειραιώς και στα 6,92 ευρώ η Εθνική Τράπεζα.

Η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς έχει δύσκολα «μονοπάτια» υψηλότερα στα ανοικτά gap των 4,78 ευρώ και υψηλότερα. Στην τρέχουσα κίνηση θα χρησιμοποιούσαμε τον ΕΚΜΟ 90 ημερών για οδηγό. Για τη μετοχή της Εθνική Τράπεζας, επίσης η μετοχή προσεγγίζει τεχνικά «δύσβατες» περιοχές με gap down και reverse splits, οπότε θα ακολουθούσαμε τον ΕΚΜΟ 90 ημερών με κυλιόμενο τρόπο.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

* Το παραπάνω άρθρο έχει αποκλειστικό σκοπό την πληροφόρηση και δεν αποτελεί προτροπή για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρηματοπιστωτικού μέσου ή προϊόντος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v