Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Titan Cement: Στο 4,70% αυξήθηκαν οι ίδιες μετοχές

H Titan Cement International SA διαθέτει άμεσα ή έμμεσα 3.679.387 ίδιες μετοχές.

Titan Cement: Στο 4,70% αυξήθηκαν οι ίδιες μετοχές

Η Titan Cement International SA (η Εταιρία) (Euronext Βρυξελλών, Χρηματιστήριο Αθηνών και Euronext Παρισίου, TITC) ανακοινώνει ότι την περίοδο από 6 Μαΐου 2024 έως και 10 Μαΐου 2024 η εταιρία αγόρασε συνολικά 12.000 μετοχές της Titan Cement International SA στο Euronext Βρυξελλών και στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς που ισχύουν για τα προγράμματα επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, η Titan Cement International SA διαθέτει (άμεσα ή έμμεσα μέσω της θυγατρικής της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ) 3.679.387 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε 4,70% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v