Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 6 εταιριών

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 6 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του ΧΑ για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους με ημερομηνία 24 Μαρτίου 2008. Δείτε το σχετικό αρχείο του χρηματιστηρίου.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 6 εταιριών
Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 6 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του ΧΑ για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους με ημερομηνία 24 Μαρτίου 2008.

Ειδικότερα, στο 4,840% από 10,620% προηγουμένως κατήλθε το ποσοστό συμμετοχής της εταιρίας Schroders Plc στην Μπάμπης Βωβός στις 19/3/2008. Σημειώνεται ότι στο ποσοστό της Schroders Plc, ήτοι 4,84%, περιλαμβάνεται η συμμετοχή των ελεγχόμενων από αυτήν εταιριών Schroder Investment Management Limited, ήτοι 3,74%, και Schroder Investment Management North America Limited, ήτοι 1,09%.

Επίσης, στο 65,430% από 58,172% ανήλθε στις 20/3/2008 το ποσοστό που κατέχει ο όμιλος AXON Holdings στο μετοχικό κεφάλαιο της Euromedica. Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό του ομίλου AXON Holdings (65,4302%) διαμορφώνεται ως εξής: Άμεση συμμετοχή της AXON Συμμετοχών Α.Ε.: 17.135.957 δικαιώματα ψήφου, ήτοι 45,2060%. Εμμεση συμμετοχή (20,2245%) μέσω των ελεγχόμενων εταιριών: SONAK A.E.B.E.: 5.449.746 δικαιώματα ψήφου, ήτοι 14,3769%, Πρίσμα Τεχνολογική Α.Ε. 96.000 δικαιώματα ψήφου, ήτοι 0,2533% και συμμετοχή μέσω του ομίλου Euromedica Α.Ε. 2.120.609 δικαιώματα ψήφου, ήτοι 5,5943%.

Ακόμη, στο 5,020% ανήλθε στις 11/3/2008 το ποσοστό συμμετοχής που κατέχει η Morgan Stanley στο μετοχικό κεφάλαιο της Marfin Popular Bank, τόσο για ίδια χρήση όσο και για λογαριασμό πελατών της. Το συνολικό ποσοστό μετοχών που κατέχει ο όμιλος Morgan Stanley είναι μέσω των ελεγχόμενων εταιρειών Morgan Stanley & Co International Plc, σε ποσοστό 4,07%, και Morgan Stanley and Co Incorporated New York, σε ποσοστό 0,95%.

Εν τω μεταξύ, στο 20,797% από 23,874% κατήλθε το ποσοστό συμμετοχής του κ. Αθανάσιου Σαράντη στο μετοχικό κεφάλαιο της Ακρίτας, έπειτα από πώληση μετοχών στην οποία προέβη σεις 18/3/2008. Την ίδια ημερομηνία και έπειτα από αγορά μετοχών, το ποσοστό του κ. Γεώργιου Σαράντη στην εταιρία ανήλθε στο 12,399% από 9,322%.

Επιπλέον, στο 53,300% από 53,120% αυξήθηκε το ποσοστό που κατέχει η εταιρία Μηχανική στο μετοχικό κεφάλαιο της Βαλκάν Εξπορτ, έπειτα από αγορά μετοχών στην οποία προέβη στις 17/3/2008.

Τέλος, στο 6,083% ανήλθε η συμμετοχή της Morgan Stanely στην εταιρία Μοτοδυναμική στις 3/3/2008. Επισημαίνεται ότι η Morgan Stanley κατέχει τα δικαιώματα ψήφου έμμεσα, μέσω της εταιρείας Μorgan Stanley And Co International Plc, με ποσοστό 6,081%, και μέσω της εταιρείας Morgan Stanley And Incorporated New York, με ποσοστό 0,002%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v