ΤΤ: Ζημίες 60 εκατ. στο εξάμηνο λέει η HSBC

Ζημίες ύψους 23 εκατ. ευρώ εκτιμά η HSBC ότι θα εμφανίζει στο β΄ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, κυρίως λόγω απωλειών από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες ύψους 45 εκατ. ευρώ.

ΤΤ: Ζημίες 60 εκατ. στο εξάμηνο λέει η HSBC
Ζημίες ύψους 23 εκατ. ευρώ εκτιμά η HSBC ότι θα εμφανίζει στο β΄ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, λόγω απωλειών από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες ύψους 45 εκατ. ευρώ (έναντι κερδών 48 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο), αλλά και του τριπλασιασμού του κόστους που συνδέεται με προβλέψεις.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους εκτιμάται ότι θα είναι αυξημένα κατά 10,4% στα 83 εκατ. ευρώ.

Για το εξάμηνο αναμένονται ζημίες 60,8 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 100 εκατ. ευρώ πέρυσι, και αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 14,1% στα 164,9 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα του Τ.Τ. για το β΄ τρίμηνο θα ανακοινωθούν στις 31 Αυγούστου.

Σημειώνεται ότι το ΤΤ εμφάνισε στο α΄ τρίμηνο του 2008 ζημιές της τάξεως των 37,7 εκατ. ευρώ με τα αποτελέσματα να επιβαρύνονται από ζημίες της τάξεως των 65,68 εκατ. στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και αυξημένες προβλέψεις απομειώσεων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v