Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 9 εταιριών

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 9 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους, με ημερομηνία 15 Σεπτεμβρίου 2008. Δείτε το σχετικό αρχείο του χρηματιστηρίου.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 9 εταιριών
Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 9 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους, με ημερομηνία 15 Σεπτεμβρίου 2008.

Ειδικότερα, στο 64,8160% από 54,3205% ανήλθε το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του κ. Θωμά Λιακουνάκου στο μετοχικό κεφάλαιο της AXON Συμμετοχών, λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μετά την από 11 Σεπτεμβρίου 2008 έναρξη διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. 9.0000.000 νέων μετοχών της εταιρείας που εκδόθηκαν μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της την 08-12-2008 για τον σκοπό της απορρόφησης του κλάδου παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας και κτηρίων, ακινήτων και τεχνικών έργων της διασπώμενης εταιρείας Αχαϊκή Βιομηχανία Υψηλής Τεχνολογίας Α.Ε.

Από το ανωτέρω ποσοστό ο μέτοχος κατέχει άμεσα το 11,8980% των δικαιωμάτων ψήφου, ενώ το υπόλοιπο 52,9180% το κατέχει έμμεσα μέσω ελεγχόμενων εταιρειών και συγγενικών του προσώπων, ως εξής : μέσω της κ. Αναστασίας Κατσαρού ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 0,0394%, μέσω της εταιρίας ΑΧΟΝ Εμπορική Βιομηχανική και Εκτυπωτική Α.Ε. ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 14,5489% , μέσω της εταιρίας ΑΧΟΝ ΝΤΗΒΕΛΟΠΜΕΝΤ Α.Ε. ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 16,6339% , μέσω της εταιρίας ΜΥΣΤΡΑΣ Α.Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΠΙΧ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 9,2777%, μέσω της εταιρίας ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 0,3463%, μέσω της εταιρίας BYRON INC ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 0,2784%, μέσω της εταιρίας EUROMEDICA Α.Ε. (ίδιες μετοχές), συμπεριλαμβανωμένων και των έμμεσων δικαιωμάτων μέσω των θυγατρικών της εταιριών, ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 5,2092% και της εταιρίας ΑΧΟΝ Συμμετοχών Α.Ε. (ίδιες μετοχές) 0,4736%, μέσω της εταιρείας AXON INTERNATIONAL LLC ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 2,4126% και μέσω της εταιρείας SAGITTA INTERNATIONAL LLC ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 3,6980%.

Επίσης, στο 74,87% από 74,65% προηγουμένως αυξήθηκε στις 12/9/2008 το ποσοστό της Iberdrola Renovables, θυγατρική της Iberdrola, στο μετοχικό κεφάλαιο της Ρόκας, στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης που έχει υποβάλει από την 1η/7/2008 για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εισηγμένης.

Ακόμη, στο 73,9992% από 71,818% ανήλθε στις 3/9/2008 το ποσοστό δικαιωμάτων του κ. Θωμά Λιακουνάκου στο μετοχικό κεφάλαιο της Euromedica. Σημειώνεται ότι το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του μετόχου διαμορφώνεται εξ' ολοκλήρου από έμμεση συμμετοχή σε δικαιώματα ψήφου στην εταιρία, μέσω συγγενών προσώπων και ελεγχόμενων εταιριών, και αναλύεται ως εξής: Συμμετοχή της κ. Κατσαρού Αναστασίας με 102.000 δικαιώματα ψήφου και ποσοστό 0,2691%, συμμετοχή του Φίλιππου Λιακουνάκου με 20.000 δικαιώματα ψήφου και ποσοστό 0,0528%, συμμετοχή της εταιρίας ΑΧΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε. με 419.626 δικαιώματα ψήφου και ποσοστό 1,1070%, συμμετοχή της εταιρίας ΜΥΣΤΡΑΣ Α.Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΠΙΧ/ΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με 596.000 δικαιώματα ψήφου και ποσοστό 1,5723%, συμμετοχή της εταιρίας ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. με 187.390 δικαιώματα ψήφου και ποσοστό 0,4943%, συμμετοχή της εταιρίας BYRON INC με 87.800 δικαιώματα ψήφου και ποσοστό 0,2316% και συμμετοχή του ομίλου ΑΧΟΝ HOLDINGS με 26.637.581 δικαιώματα ψήφου και ποσοστό 70,2721%.

Επιπλέον, στο 10,093% από 5,080% προηγουμένως ανήλθε το ποσοστό της IRF European Finance Investments Ltd στην Marfin Investment Group, έπειτα από αγορά μετοχών στην οποία προέβη στις 8/9/2008.

Εν τω μεταξύ, στο 21,23% από 21,04% προηγουμένως αυξήθηκε η συμμετοχή του κ. Ιωάννη Καντώνια στο μετοχικό κεφάλαιο της Βιοκαρπέτ, έπειτα από την απόκτηση μετοχών στην οποία προέβη στις 11/9/2008.

Επίσης, στο 23,160% από 23,070% ανήλθε το ποσοστό συμμετοχής του κ. Ιωάννη Κατσιβέλη στην εταιρία Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες, έπειτα από αγορά μετοχών την οποία πραγματοποίησε στις 11/9/2008.

Ακόμη, στις 9/9/2008 η κ. Αικατερίνη Κυριακοπούλου αύξησε την συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της Μοτοδυναμικής στο 15,357% από 14,080% προηγουμένως. Εξ αυτού, η μέτοχος κατέχει άμεσα το 12,806% και έμμεσα το υπόλοιπο 2,551%.

Επιπλέον, στο 8,890% ανήλθε στις 9/9/2008 το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας Adion Enterprices Ltd στο μετοχικό κεφάλαιο της Centric, λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με εισφορά σε είδος.

Τέλος, στο 5,010% ανήλθε το ποσοστό συμμετοχής του κ. Κωνσταντίνου Κούτλα στην Προοδευτική, έπειτα από αγορά μετοχών στην οποία προέβη στις 11/9/2008.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v