Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 10 εταιριών

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 10 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους, με ημερομηνία 08 Δεκεμβρίου 2008.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 10 εταιριών
Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 10 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους, με ημερομηνία 08 Δεκεμβρίου 2008.

Ειδικότερα, στο 15,017% από 14,681% ανήλθε το ποσοστό του κου. Λεωνίδα Μπόμπολα στην Ελλάκτωρ, με αγορά που πραγματοποιήθηκε στις 5/12/08. Επίσης, στο 5,021% από 4,979% ανήλθε το ποσοστό του κου. Δημητρίου Καλλίτσαντση μετά από συναλλαγή την 1/12/08.

Επίσης, στο 6,880% από το 6,730% ανήλθε το ποσοστό των ιδίων μετοχών της Ελληνικά Χρηματιστήρια μετά από αγορά στην οποία προέβη στις 5/12/08.

Στο 84,79% από το 36,86% αυξήθηκε το ποσοστό της Grimaldi Compagnia di Navigazione στις Μινωικές Γραμμές, έπειτα από αγορά μετοχών την οποία πραγματοποίησε στις 4/12/08.

Επίσης, στο 7,020% από 6,480% ανήλθε το ποσοστό των ιδίων μετοχών της Alapis μετά από συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε στις 5/12/08. Ακόμη, το ποσοστό του κου.Λαυρεντίου Λαυρεντιάδη στην Alapis ανήλθε στο 17,720% από 17,710% μετά από αγορά μετοχών στις 2/12/08.

Εν τω μεταξύ, το ποσοστό του κου. Καντώνια Ιωάννη στη Βιοκαρπέτ ανήλθε στο 22,18% από 22%, ενώ το ποσοστό του κου. Τσιάρα Βασιλείου ανήλθε στο 6,840% από 6,730%, μετά από αγορές μετοχών της εταιρείας που πραγματοποιήθηκαν στις 5/12/08.

Επιπλέον, στην Μπήτρος Συμμετοχική, στο 35,1097% από 25,689% ανήλθε το ποσοστό του κου. Μπήτρου Ιωάννη μετά από αγορά μετοχών που πραγματοποιήθηκε στις 4/12/08. Επίσης, στο 6,2646% από 15,265% ανήλθε το ποσοστό της κας. Μπήτρου Πελαγίας στην εταιρεία μετά από πώληση μετοχών στις 4/12/08.

Ακόμα, το ποσοστό της Benbay Ltd, συμφερόντων του εφοπλιστή Β.Ρέστη, στην Τηλέτυπος αυξήθηκε στο 5,03%, από κάτω του 5%, μετά από συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε στις 2/12/08.

Ακόμα, το ποσοστό της IBERDROLA στην Χ.Ρόκας ΑΒΕΕ αυξήθηκε στο 88,24% από το 83,23% μετά από αγορά μετοχών στις 5/12/08. Σημειώνεται ότι μεταξύ άλλων υφίσταται σύμβαση ανταλλαγής (swap) με ημερομηνία λήξης 15/12/2008 για 1.000.945 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 4,87%, με αποτέλεσμα το σύνολο δικαιωμάτων ψήφου της IBERDROLA S.A. να ανέρχεται σε 18.096.105, ήτοι ποσοστό 88.08%.

Επίσης, στο 47,250% από 45,370% ανήλθε το ποσοστό του κου. Σπυρίδωνα Δημοτσάντου στη Medicon μετά από αγορά μετοχών στις 27/11/08.

Τέλος, στην ΑΕΓΕΚ το ποσοστό της Πρόμαχος ανήλθε στο 32,730% από 31,4% που μετά από συναλλαγή που έλαβε χώρα στις 4/12/08.


*Το αρχείο με τις μετοχικές αλλαγές των εισηγμένων με ημερομηνία 8/12/08 επισυνάπτεται στη διπλανή στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v