Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κεφαλαιαγορά: Βαρύ πρόστιμο σε Βαρβαρέσο

Την επιβολή συνολικού προστίμου ύψους 376.000 ευρώ σε δύο φυσικά και σε δύο νομικά πρόσωπα για μεθοδευμένες συναλλαγές με στόχο τον επηρεασμό της τιμής της μετοχής της ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ αποφάσισε στη σημερινή συνεδρίαση η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Κεφαλαιαγορά: Βαρύ πρόστιμο σε Βαρβαρέσο
Την επιβολή συνολικού προστίμου ύψους 376.000 ευρώ σε δύο φυσικά και σε δύο νομικά πρόσωπα για μεθοδευμένες συναλλαγές με στόχο τον επηρεασμό της τιμής της μετοχής της Βαρβαρέσος αποφάσισε στη σημερινή συνεδρίασή της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ειδικότερα, επιβάλλεται πρόστιμο 120.000 ευρώ στην Ανάπτυξη ΑΕΛΔΕ με έδρα τη Θεσσαλονίκη, 120.000 στη Δεβλέτογλου ΑΧΕΠΕΥ, 80.000 ευρώ στην κ. Αναστασία Βαρβαρέσου και 56.000 ευρώ στον κ. Στυλιανό Στρατινάκη.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, διαπιστώθηκε ότι κατά το χρονικό διάστημα από 24/9/2001 έως 27/12/2001 η τιμή της μετοχής της Βαρβαρέσος Α.Ε. μεταβλήθηκε κατά 85%.

Από έρευνα που διενεργήθηκε, προέκυψε ότι οι εντολές που η ΑΕΛΔΕ Ανάπτυξη διαβίβαζε στη Δεβλέτογλου ΑΧΕΠΕΥ για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό πελατών της, αφορούσαν στο 1/3 των συνολικών συναλλαγών της μετοχής κατά την εξεταζόμενη χρονική περίοδο.

Μεταξύ των πελατών που διενήργησαν εκτεταμένες συναλλαγές είναι και η κ. Βαρβαρέσου, μέλος του Δ.Σ. και βασικός μέτοχος της εταιρίας, καθώς και ο κ. Στρατινάκης, συγγενής μέλους του Δ.Σ. της Βαρβαρέσος.

Μέσω της σημαντικής συμμετοχής στον συνολικό όγκο συναλλαγών της μετοχής κατά τα τελευταία λεπτά των συνεδριάσεων, σε συνδυασμό με την πραγματοποίηση αντίστροφων συναλλαγών (γυρισμάτων), αυτοσυμβάσεων (αγοραπωλησίες μετοχών στον ίδιο κωδικό σε διάστημα λιγότερο από ένα λεπτό), καθώς και συναλλαγών κατά το άνοιγμα της διαπραγμάτευσης (δηλαδή σε χρονικά σημεία ευαίσθητα για την πορεία της μετοχής), επηρέαζαν τεχνητά την τιμή και την εμπορευσιμότητα της μετοχής Βαρβαρέσος Α.Ε., επισημαίνεται στην ανακοίνωση της επιτροπής.

Παράλληλα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε τον διορισμό χρηματιστηριακών εκπροσώπων στην εταιρία Σταύρος Λαυρεντάκης ΑΧΕ και Αλκή ΑΧΕ, καθώς και την προσωρινή αναστολή κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 του ν. 2836/2000 της λειτουργίας των εταιριών Ανάλυσις ΑΕΛΔΕ, Κέρδος ΑΕΛΔΕ και GNS Trust, όλες με έδρα την Ξάνθη και των εταιριών Δίας ΑΕΛΔΕ και Κερδώος Ερμής ΑΕΛΔΕ, και οι δύο με έδρα την Καβάλα, Θρακική ΑΕΛΔΕ με έδρα στην Αλεξανδρούπολη, Εurostar με έδρα τη Θεσσαλονίκη, νοδος ΑΕΛΔΕ με έδρα το Βόλο και Ενόραση ΑΕΛΔΕ με έδρα την Αθήνα, επειδή διαπιστώθηκαν, ύστερα από ελέγχους, παραβάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, που θέτουν σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v