Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 9 εταιριών

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση εννέα εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του ΧΑ για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετοχών τους, με ημερομηνία 3 Μαρτίου 2009.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 9 εταιριών
Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση εννέα εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του ΧΑ για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετοχών τους, με ημερομηνία 3 Μαρτίου 2009.

Στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με αγορά μετοχών που πραγματοποιήθηκε στις 23/2/09 το ποσοστό του κ. Νικολάου Καμπά διαμορφώθηκε στο 10,0032% από 9,942%.

Επίσης, στην Κλουκίνας-Λάππας με αγορά μετοχών που πραγματοποιήθηκε στις 16/02/09, το ποσοστό του κ. Κλουκίνα Ιωάννη ανήλθε σε 25,0533% από 23,11%. Παράλληλα, την ίδια ημέρα, το ποσοστό του κ. Λάππα Ιωάννη διαμορφώθηκε στα 25,0580% από 23,11%.

Ακόμη, το ποσοστό της JASON ENTERPRISES S.A. στο Γρ. Σαράντη Α.Β.Ε.Ε. μειώθηκε στο 4,99% από 8,208% σύμφωνα με συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στις 23/02/09.

Εν τω μεταξύ, στην Alapis, το ποσοστό της Fortis Global Custody Services περιορίστηκε στο 9,99% από 10,3104%. Σημειώνεται ότι το ποσοστό της εταιρίας FORTIS GLOBAL CUSTODY SERVICES N.V. την 23.2.2009, περιλαμβάνεται στο ποσοστό της Εταιρείας FORTIS OBAM.

Επίσης στην Βιοκαρπέτ μετά από αγορά μετοχών στις 27/02/09, το ποσοστό του κ. Τσιάρα Βασίλειου ανήλθε στο 7,40% από 7,31%.

Στη Newsphone Hellas, το ποσοστό της Τερέζας Θεοδόση στις 25/02/09, ανήλθε στο 5,51% από μηδέν προηγουμένος.

Επιπλέον, το ποσοστό της Δούφου Υβόνης–Ελένης στην εταιρία Logismos Συστήματα Πληροφορικής αυξήθηκε στο 6,794% από 5,293%, με συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στις 26/02/09.

Στη Γρηγόρης, το ποσοστό της Prime Κέφαλος ανήλθε στο 97,190% από 96,720% κατόπιν αγοράς μετοχών στις 26/02/09.

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρία "Prime Κέφαλος" έχει υποβάλει από την 22/12/2008 υποχρεωτική δημόσια πρόταση για την αγορά του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας "Γρηγόρης Μικρογεύματα". Η εταιρία "Prime Κέφαλος" ελέγχεται από τους Βλάση Γεωργάτο & Άρτεμις Γεωργάτου, κατά τις διατάξεις του ν. 3556/2007. Κατά συνέπεια, το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν ή ελέγχουν οι παραπάνω στην Εταιρία ανερχόταν την 26.2.2009 σε 97,19% (ήτοι κ.κ. Βλάσης Γεωργάτος, Άρτεμις Γεωργάτου, Ασανία Γεωργάτου και η Prime Κέφαλος, με ποσοστά 26,29%, 18,44%, 2,26% και 50,20% των δικαιωμάτων ψήφου, αντίστοιχα).

Τέλος στο Ρόκα Α.Β.Ε.Ε. το ποσοστό της Iberdrola ανήλθε στο 100% από 96,60% με συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στις 25/02/09.

*Το αρχείο με τις μετοχικές αλλαγές των εισηγμένων με ημερομηνία 03/03/2009 επισυνάπτεται στη διπλανή στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v