Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Λαζαρίδης, Dionic και MLS στον FT 80

Οι μετοχές των Λαζαρίδη, Dionic και MLS αντικαθιστούν τις μετοχές των Ζήνων, Κούμπα και Multirama στη σύνθεση των δεικτών FTSE από την Δευτέρα, 6 Απριλίου 2009. Όλες οι αλλαγές στους δείκτες.

ΧΑ: Λαζαρίδης, Dionic και MLS στον FT 80
Οι μετοχές των Λαζαρίδη, Dionic και MLS αντικαθιστούν τις μετοχές των Ζήνων, Κούμπα και Multirama στη σύνθεση των δεικτών FTSE. Όλες οι αλλαγές στους δείκτες.

Ειδικότερα, σε συνέχεια της σημερινής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών για μεταφορά των μετοχών των εταιρειών «ΖΗΝΩΝ Α.Ε. ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», «ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», και «MULTIRAMA Α.Ε.Β.Ε ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝ. & ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΥΛΙΚΟΥ» στην Κατηγορία «Επιτήρησης», από την Δευτέρα 6 Απριλίου 2009, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες αλλαγές στην σύνθεση των Δεικτών της Αγοράς Μετοχών του Χ.Α.

Πιο συγκεκριμένα :

• FTSE/Χ.Α. SmallCap 80

Οι μετοχές των εταιριών «ΖΗΝΩΝ Α.Ε. ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»,
«ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και «MULTIRAMA Α.Ε.Β.Ε
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝ. & ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΥΛΙΚΟΥ» αφαιρούνται από τη σύνθεση του Δείκτη και
αντικαθίστανται από τις μετοχές των εταιριών «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.» με
στάθμιση 30%, «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΤΕΧΝΟΛΟΓ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝ.ΧΟΝΔΡ/ΡΙΟΥ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ» και με στάθμιση 100% και «M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» με στάθμιση 40%.

• FTSE/Χ.Α. 140

Οι μετοχές των εταιριών «ΖΗΝΩΝ Α.Ε. ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»,
«ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και «MULTIRAMA Α.Ε.Β.Ε
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝ. & ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΥΛΙΚΟΥ» αφαιρούνται από τη σύνθεση του Δείκτη και
αντικαθίστανται από τις μετοχές των εταιριών «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.» με
στάθμιση 30%, «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΤΕΧΝΟΛΟΓ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝ.ΧΟΝΔΡ/ΡΙΟΥ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ» με στάθμιση 100% και «M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» με στάθμιση 40%.

• FTSE/Χ.Α. Εμπόριο
Οι μετοχές της εταιρίας «MULTIRAMA Α.Ε.Β.Ε ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝ. & ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΥΛΙΚΟΥ»
αφαιρούνται από τη σύνθεση του Δείκτη χωρίς την αντικατάσταση τους από μετοχές
άλλης εταιρίας.

• FTSE/Χ.Α. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

Οι μετοχές της εταιρίας «ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» αφαιρούνται
από τη σύνθεση του Δείκτη χωρίς την αντικατάσταση τους από μετοχές άλλης εταιρίας.

• FTSE/Χ.Α. Βιομηχανικά Προϊόντα και Υπηρεσίες

Οι μετοχές της εταιρίας «ΖΗΝΩΝ Α.Ε. ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»
αφαιρούνται από τη σύνθεση του Δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της
εταιρείας «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝ.ΤΕΧΝΟΛΟΓ.ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΓΕΝ.ΧΟΝΔΡ/ΡΙΟΥ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ» με στάθμιση 100%.

• FTSE/Χ.Α. Τεχνολογία

Οι μετοχές της εταιρίας «M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» εισέρχονται στην σύνθεση του
Δείκτη με στάθμιση 40% συνέπεια της συμμετοχής τους στην σύνθεση του Δείκτη
FTSE/Χ.Α. 140.

• FTSE/Χ.Α. Τρόφιμα και Ποτά

Οι μετοχές της εταιρίας «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.» εισέρχονται στην σύνθεση
του Δείκτη με στάθμιση 30% συνέπεια της συμμετοχής τους στην σύνθεση του Δείκτη
FTSE/Χ.Α. 140.

Οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν πριν την έναρξη των συναλλαγών της συνεδρίασης
της Δευτέρας 06 Απριλίου 2009.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v