Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Χ.Α.: Πράσινο φως σε NBGAM ETF και νέες μετοχές

Το Δ.Σ. του Χ.Α. ενέκρινε σήμερα την εισαγωγή των μεριδίων του ΔΑΚ με ονομασία NBGAM ETF αλλά και των νέων μετοχών των εταιριών ΤΤ, REDS, ΙΛΥΔΑ και της Centric.

Χ.Α.: Πράσινο φως σε NBGAM ETF και νέες μετοχές
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση διαπίστωσε τη συνδρομή των προϋποθέσεων εισαγωγής των μεριδίων του Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου ("Δ.Α.Κ.") με την ονομασία "NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α." στην Κατηγορία "Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων" της Αγοράς Αξιών του Χ.Α., κατόπιν αίτησης της διαχειρίστριας εταιρίας ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ.

Πρόκειται για το δεύτερο Διαπραγματεύσιμο Αμοιβαίο Κεφάλαιο (ETF) που θα εισαχθεί στο Χ.Α., το οποίο έχει ως Δείκτη Αναφοράς τον Γενικό Δείκτη Τιμών του Χ.Α.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση:

* των 142.232.982 δικαιωμάτων προτίμησης επί των μετοχών της εταιρίας "ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ", που θα προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων της Τράπεζας, σε αναλογία 1 νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε 1 παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή, σε τιμή διάθεσης μετοχής ευρώ 3,70. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην εν λόγω αύξηση ορίζεται η 15η Ιουνίου 2009. Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι μέτοχοι της Τράπεζας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 17ης Ιουνίου 2009.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 19η Ιουνίου 2009 έως και την 3η Ιουλίου 2009, ενώ η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται από την 19η Ιουνίου 2009 έως και την 29η Ιουνίου 2009.

* των 39.610.265 δικαιωμάτων προτίμησης επί των μετοχών της εταιρίας "REDS", που θα προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων της εταιρίας, σε αναλογία 9 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 20 παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές, σε τιμή διάθεσης μετοχής ευρώ 1,40.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην εν λόγω αύξηση ορίζεται η 12η Ιουνίου 2009. Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι μέτοχοι της εταιρίας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 16ης Ιουνίου 2009.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 19η Ιουνίου 2009 έως και την 8η Ιουλίου 2009, ενώ η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται από την 19η Ιουνίου 2009 έως και την 2α Ιουλίου 2009.

* των 3.600.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας "ΙΛΥΔΑ", που προέκυψαν από τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ευρώ 0,50 σε ευρώ 0,40 με ταυτόχρονη διανομή δωρεάν μετοχών στους μετόχους της εταιρείας (split μετοχών), σε αναλογία 1 νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε 4 παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στο split μετοχών ορίζεται η 12η Ιουνίου 2009.

Δικαιούχοι των νέων δωρεάν μετοχών θα είναι οι μέτοχοι της εταιρίας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 16ης Ιουνίου 2009. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 19η Ιουνίου 2009.

των 158.732 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας "CENTRIC"που προέκυψαν από μετατροπή 4 ομολογιών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 11η Ιουνίου 2009.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v