Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 9 εταιριών στο ΧΑ

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 9 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους, με ημερομηνία 23 Νοεμβρίου 2009.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 9 εταιριών στο ΧΑ
Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 9 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους, με ημερομηνία 23 Νοεμβρίου 2009.

Στην ΕΧΑΕ το ποσοστό της Capital Research and Management Company στις 18/11, ανήλθες το 5,048% ενώ σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο ποσοστό το κατέχει η εταιρεία έμμεσα.

Στην Μπάμπης Βωβός, η Καs Bank, στις 9/11, αύξησε το ποσοστό της στο 5,299%.

Στη Βιοκαρπέτ, ο Καντώνιας Ιωάννης προχώρησε στις 16/11 σε οριακή αύξηση του ποσοστού του στο 23,16% από 23,15% προηγουμένως.

Στην Ευρωσύμβουλοι το ποσοστό των Ταυρίδη Ευστάθιο, Ταυρίδη Γαβριήλ, Προκοπίου Ελισσάβετ- Συγκύριοι Κοινής Επενδυτικής Μερίδας,ΚΕΜ- διαμορφώθηκε στο 20,808%.

Στους Μύλους Λούλοι το ποσοστό ιδίων μετοχών της εταιρίας στις 20/11, ανήλθε στο 7,017%. Σημειώνεται ότι οι μετοχές αυτές αφορούν αγορά/πώληση ιδίων μετοχών, συνεπώς η εταιρία κατέχει τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από αυτές τις μετοχές πλην όμως δεν μπορεί να τα ασκεί στη Γενική Συνέλευση.

Παράλληλα, η συμμετοχή του Νικόλαου Λούλη στις 19/11, αυξήθηκε στο 39,2% από 26,72% προηγουμένως ενώ η συμμετοχή του Κωσταντίνου Λούλη περιορίστηκε στο 2,33% από 11,19%. Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω είναι ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου, όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά από Σύμβαση Γονικής Παροχής Μετοχών.

Επιπλέον, στη εταιρία Ξυλεμπορία ο Καπράλος Ιωάννης μείωσε, τη συμμετοχή του στο 3,333% από 6,94% προηγουμένως.

Στις 20/11 το ποσοστό της Info-Quest στη Rainbow αυξήθηκε στο 96,65% έναντι 96,55%. Σημειώνεται ότι το ανωτέρω ποσοστό η εταιρεία Info-Quest το κατέχει έμμεσα, μέσω της 100% θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία IsQuare.

Επιπλέον στη Singularlogic το ποσοστό της MIG αυξήθηκε στις 20/11, στο 93,43% έναντι 93,38%. Το ανωτέρω ποσοστό, η εταιρεία το κατέχει έμμεσα, μέσω της ελεγχόμενης επιχείρησης MIG Tecnnology Holding.

Παράλληλα στην Εναλλακτική Αγορά το ποσοστό του Καρακουλάκη Βασίλη στη Foodlink περιορίστηκε στο 33,269% από 41,634% ενώ το ποσοστό της Leyenda Investment στις 16/11 διαμορφώθηκε στο 6,899%

**Το αρχείο με τις μετοχικές αλλαγές των εισηγμένων με ημερομηνία 23/11/2009 επισυνάπτεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v