Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στα Ειδικά Χαρακτηριστικά οι ΦΙΕΡΑΤΕΞ & ΣΑΝΥΟ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ενημερώνει ότι οι μετοχές των εταιριών «ΦΙΕΡΑΤΕΞ » & «ΣΑΝΥΟ» θα διαπραγματεύονται από την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2009, στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς & Ειδικών Χαρακτηριστικών.

Στα Ειδικά Χαρακτηριστικά οι ΦΙΕΡΑΤΕΞ & ΣΑΝΥΟ
Το Χρηματιστήριο Αθηνών ενημερώνει ότι οι μετοχές των εταιριών «ΦΙΕΡΑΤΕΞ » & «ΣΑΝΥΟ» θα διαπραγματεύονται από την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2009, στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς & Ειδικών Χαρακτηριστικών.

Η εν λόγω απόφαση ελήφθη σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.2.4. του Κανονισμού του, δεδομένου ότι η μέση τιμή κλεισίματος των μετοχών για τις τελευταίες τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις 24/11/2009 – 26/11/2009 είναι μικρότερη του ορίου των € 0,30.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v