Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 4 εταιριών στο ΧΑ

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση τεσσάρων εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους, με ημερομηνία 4 Ιουλίου 2011.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 4 εταιριών στο ΧΑ
Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση τεσσάρων εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους, με ημερομηνία 4 Ιουλίου 2011.

Αναλυτικότερα, στις 27 Ιουνίου 2011 στην ‘Αλκο η συμμετοχή του Τζώρτζη Θεόδωρου περιορίστηκε στο 56,13% από 63,65% προηγουμένως.

Παράλληλα, στην Καραμολέγκος, η Τράπεζα Πειραιώς μείωσε το ποσοστό της στο 23,0255% ενώ ο Εμμανουήλ Καραμολέγκος αύξησε τη συμμετοχή του στο 27,46% από 14,83% προηγουμένως.

Στην Centric Πολυμέσα η συμμετοχή του Ροδόλφου Οντονι περιορίστηκε στο 8,46%, της εταιρίας Round Rock Ltd μειώθηκε στο 7,49%, της J&E Investments διαμορφώθηκε στο 10,57% και της Adion Enterprices στο 15,92%. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω μεταβολές ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου προέκυψαν κατόπιν της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου λόγω μετατροπής ομολογιών του από 6.9.2007 εκδοθέντος Ομολογιακού Δανείου της Εταιρίας.

Αναλυτικότερα, στις 27 Ιουνίου 2011, ο Κωνσταντίνος Πηλαδάκης αύξησε τη συμμετοχή στη Vivere στο 97,71%, από 97,363% προηγουμένως.

Το ανωτέρω ποσοστό του κ. Κωνσταντίνου Πηλαδάκη, ήτοι 90,12%, κατέχεται έμμεσα μέσω της εταιρείας "GOLDENER LIMITED", νομικό πρόσωπο ελεγχόμενο από τον ίδιο.


**Ο αναλυτικός πίνακας με τις μετοχικές αλλαγές στο ΧΑ και στην ΕΝΑ στις 4/7 δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v