Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 11 εταιρειών στο ΧΑ

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση έντεκα εταιρειών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων, με ημερομηνία 4 Μαρτίου 2013.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 11 εταιρειών στο ΧΑ
Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση έντεκα εταιρειών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων, με ημερομηνία 4 Μαρτίου 2013.

Αναλυτικά, στην Λανακάμ η Ελισάβετ Ουραηλίδου μηδένισε τη συμμετοχή της από 10,24% προηγουμένως, ο Ιωάννης Δαμίγος αύξησε τη συμμετοχή του στο 25,151% και το ποσοστό της Ευ. Δαμίγου ανήλθε στο 13,491%.

Στην Eurobank Properties η συμμετοχή της Eurobank στις 20/2 διαμορφώθηκε στο 54,07% από 54,88% προηγουμένως, ποσοστό το οποίο συμπεριλαμβάνεται στη συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας στο 56,070%. Tο ανωτέρω ποσοστό συμμετοχής επί των δικαιωμάτων ψήφου, κατέχεται έμμεσα μέσω της Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε., κατόπιν της επιτυχούς ολοκλήρωσης της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης της ΕΤΕ, η οποία απευθυνόταν στους κατόχους των κοινών μετοχών της Eurobank, με την απόκτηση του 84,35% των μετοχών της τελευταίας.

Αντίστοιχα, στη Lamda Development η συμμετοχή της Eurobank διαμορφώθηκε στο 5,92% από 9,99% προηγουμένως, ποσοστό το οποίο συμπεριλαμβάνεται στη συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας στο 5,95%.

Στην Q&R το ποσοστό της Εθνικής Τράπεζας διαμορφώθηκε στο 15,72% από την απόκτηση ποσοστού από τη Eurobank.

Στην Καθημερινή στις 20/2 η συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας ανήλθε στο 5,1% μετά την απόκτηση ποσοστού που κατείχε η Eurobank.

Παράλληλα, στη Eurodrip το ποσοστό της P&P Water Holding αυξήθηκε στο 93,30% από 92,60% προηγουμένως.

Στη Βαράγκης η συμμετοχή του Κ. Ζούζουλα στις 25/2, αυξήθηκε στο 11,9% από 5,3%.
Επιπλέον στη Μαίλλης η συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας διαμορφώθηκε στο 18,44% συμπεριλαμβανομένου ποσοστού 10,52% που κατείχε η Eurobank.

Παράλληλα, στη Νίκας η συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας διαμορφώθηκε στο 11,9% με την απόκτηση του ποσοστού 11,9% που κατείχε η Eurobank.

Παράλληλα στη Altec η συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας διαμορφώθηκε στο 25,67% από 12,44% προηγουμένως με την απόκτηση του ποσοστού 13,22% που κατείχε η Eurobank. Επιπλέον το ποσοστό της Τράπεζας Πειραιώς περιορίστηκε στο 14,97% από 16,68%.

Τέλος στο ΤΤ η συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας αυξήθηκε στο 12,135% μετά την απόκτηση του ποσοστού 5,542% που κατείχε η Eurobank.

***Αναλυτικά ο πίνακας με τις μετοχικές αλλαγές στο Χ.Α. στις 4/3/2013 δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v