Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

”Τέλος εποχής” για 15 εισηγμένες - ανάσα για 7+4

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την σημερινή του συνεδρίαση εξέτασε 26 περιπτώσεις εταιριών, οι μετοχές των οποίων βρίσκονται σε αναστολή και αποφάσισε ομόφωνα τη διαγραφή 15 εταιριών. Επίσης δίνει εξάμηνη προθεσμία σε 4 εταιρίες και ενός μήνα σε 7. Δείτε τις αναλυτικές λίστες.

”Τέλος εποχής” για 15 εισηγμένες - ανάσα για 7+4
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 371η/2.2.2006 συνεδρίασή του εξέτασε 26 περιπτώσεις εταιριών, οι μετοχές των οποίων βρίσκονται σε αναστολή και αποφάσισε ομόφωνα:

Tη διαγραφή από το Χρηματιστήριο Αθηνών των μετοχών των εταιριών:

- ΔΑΝΕ SEA LINE,

- CONNECTION AΕBE,

- DATAMEDIA A.E,

- ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε,

- ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΦΟΙ ΤΡΑΥΛΟΥ Α.Ε,

- Ο. ΔΑΡΙΓΚ & ΣΙΑ ΑΒΝΕ,

- ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗ Α.Ε,

- INTERSONIC ADVANCED TECHNOLOGIES ABEE,

- ΕΜΦΑΣΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ,

- DOMUS AEEX,

- COSMOS A.B.E.,

- GLOBE A.E ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,

- ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ,

- ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε. και

- ΞΙΦΙΑΣ ΙΧΘΥΗΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.

Tην παροχή εξάμηνης προθεσμίας στις εταιρίες:

- ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ,

- SEAFARM IONIAN AE,

- ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ ΑΕ και

- ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ

σε συνέχεια αιτιολογημένου αιτήματός τους, προκειμένου εντός της ανωτέρω προθεσμίας να άρουν τους λόγους που επιβάλλουν τη διαγραφή τους.

Την παροχή προθεσμίας ενός μηνός για την προσκόμιση πρόσθετων στοιχείων και διευκρινήσεων, που κρίθηκαν αναγκαία για τη λήψη απόφασης, από τις εταιρίες:

- ALFA ALFA ENERGY A.E.,

- STABILTON A.E.,

- ΙΝΤΕΡΣΑΤ,

- ALFA ALFA ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.,

- ΑΛΦΑ ΜΠΕΤΟΝ,

- ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και

- ΕΜΠΕΔΟΣ Α.Ε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v