Το ΣτΕ ακύρωσε την υπουργική απόφαση για απαλλαγή μαθητών από τα θρησκευτικά

Η ακύρωση έγινε για τυπικούς λόγους καθώς δεν προηγήθηκε γνώμη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Το ΣτΕ ακύρωσε την υπουργική απόφαση για απαλλαγή μαθητών από τα θρησκευτικά

Ακυρώθηκε για τυπικούς λόγους, από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, η υπουργική απόφαση που προβλέπει απαλλαγή των μαθητών και μαθητριών από το μάθημα των θρησκευτικών, καθώς δεν προηγήθηκε γνώμη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ειδικότερα, με την 1478/2022 απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας (πρόεδρος ο Δημήτρης Σκαλτσούνης και εισηγήτρια η σύμβουλος Επικρατείας Παρασκευή Μπραΐμη) έγινε δεκτή αίτηση γονέων, με την οποία ζητούσαν την ακύρωση της από 28.5.2021 κοινής υπουργικής αποφάσεως κατά το μέρος που ρυθμίζεται η απαλλαγή των μαθητών -μαθητριών από το μάθημα των θρησκευτικών.

Συγκεκριμένα, με την αίτησή τους ζητούσαν την ακύρωση της επίμαχης κοινής υπουργικής απόφασης αφενός στο σκέλος που αφορά στις προϋποθέσεις απαλλαγής από το μάθημα των θρησκευτικών, αφετέρου στο σκέλος που προβλέπει εναλλακτική απασχόληση των απαλλασσόμενων από το μάθημα των θρησκευτικών μαθητών και μαθητριών αντί να προβλέπει διδασκαλία ισότιμου μαθήματος συναφούς περιεχομένου με το μάθημα των θρησκευτικών.

Η Ολομέλεια έκρινε ότι η ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία ο διευθυντής- διευθύντρια της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με τον Σύλλογο των διδασκόντων αποφασίζουν κατά περίπτωση για τον τρόπο που απασχολούνται υποχρεωτικά οι απαλλασσόμενοι μαθητές (π.χ. διαφορετικό διδακτικό αντικείμενο σε άλλο τμήμα της ίδιας τάξης ή ερευνητική δημιουργική δραστηριότητα), είναι συνταγματικώς ανεκτή, ως μεταβατική, μέχρι την οριστική ρύθμιση του θέματος εντός ευλόγου χρόνου. Και ως εύλογος χρόνος κρίνεται το τέλος του σχολικού έτους 2022-2023.

Παράλληλα, οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι «πριν από την έκδοση της προσβαλλόμενης πράξεως απαιτείτο, ως ουσιώδης τύπος, η παροχή γνώμης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία όμως, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, δεν υπάρχει».

Για τον λόγο αυτόν, το ΣτΕ έκρινε ότι πρέπει να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη ως προς όλες τις διατάξεις της που αφορούν την απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών (άρθρο 25 παρ. 3 και οι παρ. 4 και 5 του ίδιου άρθρου κατά το μέρος που αφορούν το ζήτημα αυτό).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v