Ταραντίλης: Καταλύτης ανάπτυξης το υψηλό επίπεδο έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας και Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ πραγματοποιεί μια σειρά ολοήμερων επισκέψεων σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.

Ταραντίλης: Καταλύτης ανάπτυξης το υψηλό επίπεδο έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Η επιχειρηματική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγονται στα ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα αποτελεί το αντικείμενο διεξοδικής μελέτης της Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής, κατά τα τελευταία δύο περίπου χρόνια. Αποτέλεσμα των συνεδριάσεων της πρώτης περιόδου ήταν η σύνταξη και κατάθεση στη Βουλή μιας Έκθεσης που περιλαμβάνει πάνω από 60 ρεαλιστικές προτάσεις για την ανάπτυξη του ελληνικού οικοσυστήματος τεχνολογικής καινοτομίας, ενώ εδώ και αρκετούς μήνες η Επιτροπή συνεχίζει το έργο της εστιάζοντας στην ανάπτυξη της καινοτομίας κατά κλάδο της ελληνικής οικονομίας (vertical focus).

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας, Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ, κ. Χρήστος Ταραντίλης, πραγματοποιεί μια σειρά ολοήμερων επισκέψεων σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, όπου συναντά τις πρυτανικές αρχές και τις διοικήσεις, διδακτικό προσωπικό, ερευνήτριες και ερευνητές, με στόχο την καταγραφή προτάσεων για την ανάπτυξη του οικοσυστήματος καινοτομίας και την ανάδειξη της έρευνας που παράγεται στα ελληνικά ιδρύματα. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Η Πρύτανις του Πανεπιστημίου, Καθ. Άννα Μπατιστάτου, ο Αντιπρύτανης Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων, Καθ. Ι. Λεονάρδος, η Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Καθ. Π. Καντή, ο Αντιπρύτανης Έρευνας, Καινοτομίας και Ανάπτυξης, Καθ. Θ. Ματίκας, καθώς και μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συνομίλησαν με τον κ. Ταραντίλη για την αξιοποίηση των παραγόμενων ερευνητικών αποτελεσμάτων υψηλής προστιθέμενης αξίας, θέμα που αποτελεί μία από τις στρατηγικές προτεραιότητες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τα επόμενα χρόνια.

Ο κ. Ταραντίλης αναφέρθηκε στο ευνοϊκό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί από τα θετικά μέτρα των τελευταίων χρόνων για την ενίσχυση της διασύνδεσης των πανεπιστημίων με τον επιχειρηματικό κόσμο, όπως

• οι διατάξεις σχετικά με την ίδρυση εταιρειών τεχνοβλαστών (spin-off) για την επιχειρηματική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων,

• οι προσκλήσεις για τα Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας (Technology Transfer Offices), που θα προσφέρουν στους ερευνητές και τις ερευνήτριες καθοδήγηση και υποστήριξη για την επιχειρηματική αξιοποίηση της έρευνάς τους και

• η δημιουργία Κέντρων Ικανοτήτων (Competence Centers) για τη σύνδεση πανεπιστημίων και επιχειρήσεων στην πράξη.

Ο κ. Ταραντίλης υποστήριξε ότι όλα αυτά θα δώσουν πνοή για ανάπτυξη. Επιπλέον, ανέλυσε τον οδικό χάρτη για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι τεχνοβλαστοί του πανεπιστημίου, προκειμένου να απευθύνουν τα προϊόντα τους στις αγορές.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας επισκέφτηκε δραστήρια ερευνητικά Εργαστήρια στις Σχολές Επιστημών Υγείας, Θετικών Επιστημών, Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών και την Πολυτεχνική Σχολή, όπου συνομίλησε με καθηγητές/-τριες και ερευνητές/-τριες, διαπιστώνοντας από κοντά την υψηλή ποιότητα της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η οποία αποτυπώνεται και στις διεθνείς βάσεις ακαδημαϊκών δεδομένων.

Τέλος, στο πλαίσιο γεύματος εργασίας με τις πρυτανικές αρχές, τους Κοσμήτορες των Σχολών και τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, κ. Αλ. Καχριμάνη, ο κ. Ταραντίλης έδωσε έμφαση στην υψηλή ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχεται από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, η οποία συνεισφέρει καταλυτικά στην ανάδειξη της περιοχής σε πόλο έλξης μεγάλων συμβουλευτικών και τεχνολογικών εταιρειών (Deloitte, Team Viewer, P&I, κ.ά.).ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v