Συστήνεται κέντρο καινοτομίας των Ενόπλων Δυνάμεων

Ερευνα και ανάπτυξη με ώθηση στην επιχειρηματικότητα του αμυντικού τομέα, εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και σύσταση Σώματος Πληροφορικής προβλέπει νέο νομοσχέδιο του Υπ. Αμυνας.

Συστήνεται κέντρο καινοτομίας των Ενόπλων Δυνάμεων

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο υφυπουργός Ιωάννης Κεφαλογιάννης παρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για α) την έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία στις Ένοπλες Δυνάμεις, β) τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και γ) τη σύσταση Κοινού Σώματος Πληροφορικής στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Στο προτεινόμενο νομοσχέδιο, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προβλέπεται η σύσταση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας» (ΕΛ.Κ.Α.Κ.) και στόχο την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος καινοτομίας στις Ένοπλες Δυνάμεις, την κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων για έρευνα και ανάπτυξη, την αξιοποίηση των διεθνών διακρατικών σχέσεων, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την αξιοποίηση όλων των διεθνών αμυντικών οργανισμών στους οποίους συμμετέχει η Ελλάδα. Με τη ρύθμιση αυτή, όπως αναφέρεται, η Ελλάδα καθίσταται πιο ανταγωνιστική ως προς την επιχειρηματικότητα στον τομέα της άμυνας και δύναται να αναπτύξει τεχνολογίες που θα ενισχύσουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων και την εθνική ασφάλεια.

Οι διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) έχουν σκοπό την περαιτέρω αναβάθμισή τους ως νευραλγικού πυλώνα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μεταξύ άλλων δίνεται η δυνατότητα στα Α.Σ.Ε.Ι. να διοργανώνουν αυτόνομα προγράμματα διδακτορικών σπουδών, απλοποιείται η διαδικασία ίδρυσης προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, δίνεται η δυνατότητα σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων να συμμετέχουν σε μετεκπαιδευτικά προγράμματα εξειδίκευσης (fellowships) και εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας με τη δυνατότητα λήψης εκπαιδευτικής άδειας, επέρχονται βελτιώσεις του νομικού πλαισίου των Ιδρυμάτων με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και την εναρμόνισή του με το αντίστοιχο για τα ΑΕΙ, και αναδεικνύονται σε Κέντρα Αριστείας με βάση κριτήρια εξαιρετικής ποιότητας διδασκαλίας και έρευνας.

Παράλληλα, στο νομοσχέδιο προβλέπεται η σύσταση του Κοινού Σώματος Πληροφορικής, το οποίο θα συμβάλει στην επιπλέον θωράκιση των Ενόπλων Δυνάμεων ενόψει των σύγχρονων προκλήσεων κυβερνοασφάλειας και διαχείρισης των πληροφοριακών συστημάτων των υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Τέλος, σύμφωνα με την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, με τις διατάξεις του νομοσχεδίου επιδιώκεται η εξόφληση σημαντικού μέρους των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία και το ΝΙΜΤΣ και στη συνέχεια η αποπληρωμή των αντίστοιχων δαπανών προς τους αντισυμβαλλομένους, με στόχο τη συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας και της κοινωνικής προσφοράς τους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v