Λόης Λαμπριανίδης: Δεν αποκλείονται επιχειρήσεις από τον Αναπτυξιακό

Ουδέποτε δόθηκε αρνητική απάντηση για το ενδεχόμενο υποβολής πρότασης στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου επειδή μέτοχοι στον φορέα επένδυσης, δηλώνει ο γενικός γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.

Λόης Λαμπριανίδης: Δεν αποκλείονται επιχειρήσεις από τον Αναπτυξιακό

Κανένας αποκλεισμός δεν υφίσταται για τις μεγάλες επιχειρήσεις αναφορικά με την ενίσχυση των επενδυτικών τους σχεδίων από το καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας του αναπτυξιακού νόμου 4399/16, τονίζει ο γενικός γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, Λόης Λαμπριανίδης, διευκρινίζοντας ότι υφίστανται μόνον συγκεκριμένοι περιορισμοί που επιβάλλονται στις κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο της συνθήκης λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κ. Λαμπριανίδης, απαντώντας σε σχετική ανοιχτή επιστολή του προέδρου του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνου Μίχαλου, με τίτλο: «Να σταματήσει ο αποκλεισμός μεγάλων εταιριών από τον Αναπτυξιακό», ο κ. Λαμπριανιδης σημειώνει ότι «αυτό που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, και σε συμμόρφωση με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και ειδικότερα τον Κανονισμό 651/2014 της Επιτροπής της 17 Ιουνίου 2014, είναι ότι σε περίπτωση επενδυτικών σχεδίων που έχουν ως κύριο τόπο εγκατάστασης συγκεκριμένες περιοχές (για την Ελλάδα τις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου), οι ενισχύσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις χορηγούνται μόνο σε αρχική επένδυση για νέα οικονομική δραστηριότητα στη συγκεκριμένη περιοχή. Δηλαδή, οι μεγάλες επιχειρήσεις –δηλαδή κατά τον σχετικό ορισμό αυτές που απασχολούν πάνω από 250 εργαζόμενους – οι οποίες δραστηριοποιούνται στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου δεν έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν επένδυση στον ίδιο ακριβώς κλάδο στην ίδια Περιφέρεια, μπορούν όμως να επενδύσουν στις δύο αυτές περιφέρειες σε άλλο κλάδο και στις υπόλοιπες περιφέρειες σε όλους τους κλάδους. Επίσης, μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να επενδύσουν σε όλες τις υπόλοιπες Περιφέρειες και σε όλους τους κλάδους. Δεν υπάρχει επομένως γενικός περιορισμός ούτε για τις μεγάλες επιχειρήσεις ούτε για τους μετόχους τους».

Περαιτέρω, ο κ. Λαμπριανίδης αναφέρει ότι με βάση τα αρχεία που τηρούνται στην αρμόδια υπηρεσία, «ουδέποτε δόθηκε αρνητική απάντηση για το ενδεχόμενο υποβολής πρότασης στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου, και συγκεκριμένα του καθεστώτος ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας ή όποιου άλλου, επειδή μέτοχοι στον φορέα επένδυσης είναι μεγάλες επιχειρήσεις που ασκούν παρεμφερή δραστηριότητα με τη δραστηριότητα του επενδυτικού σχεδίου. Αντιθέτως, υπάρχουν πλήθος μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν ήδη υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.4399/2016 για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων τους που αφορούν σε επέκταση ή εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων δραστηριοτήτων τους ή και σε ίδρυση νέων μονάδων παρεμφερούς δραστηριότητας».

«Εξάλλου», σημειώνει, «ως προς την εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων του ενωσιακού θεσμικού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις, επισημαίνεται πως τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ε.Ε. εξετάζουν ενδελεχώς την τήρηση του Κανονισμού και εάν διαπιστωθεί πλημμελής εφαρμογή, η χώρα κινδυνεύει από την επιβολή αυστηρών προστίμων έως και την κήρυξη όλων των ενισχύσεων ως παράνομων. Οφείλουμε επομένως να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί σε θέματα ερμηνείας και εφαρμογής των διατάξεων, επειδή αυτό έχει ήδη συμβεί στο παρελθόν και έχουν επιβληθεί σχετικά πρόστιμα στη χώρα μας».

«Συγκεκριμένα», συνεχίζει, «σε περιπτώσεις που διαπιστώθηκαν παραβάσεις των ευρωπαϊκών κανονισμών εκ των υστέρων, μετά δηλαδή την καταβολή των ενισχύσεων, επιβλήθηκαν κυρώσεις επιστροφής του 100% της ενίσχυσης σε μεμονωμένα επενδυτικά έργα αλλά και του 15% του συνόλου των ενισχύσεων που είχαν χορηγηθεί σε συγχρηματοδοτούμενα έργα. Πρέπει λοιπόν να προστατευθεί η χώρα, το δημόσιο συμφέρον αλλά και οι μεμονωμένοι επενδυτές, οι οποίοι υπό καθεστώς πλάνης περί της νομιμότητας των ενεργειών τους, μπορεί να οδηγηθούν μετέπειτα σε ανάλογες δυσμενείς εξελίξεις. Για τους παραπάνω λόγους, οι υπηρεσίες του Υπουργείου εξετάζουν προσεκτικά περιπτώσεις αιτήσεων για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων, με τις οποίες επιχειρείται κατά κάποιο τρόπο "παράκαμψη" των κανονισμών. Είναι ο μόνος τρόπος να διαφυλάξουμε τόσο τους μεμονωμένους επενδυτές όσο και το ελληνικό κράτος από πιθανές κυρώσεις που θα επιβληθούν από την Ε.Ε. εκ των υστέρων, σε μελλοντικό έλεγχο».

Ο κ. Λαμπριανίδης τονίζει τη συνεχή προσπάθεια του Υπουργείου να διευκολύνει και να ενισχύσει την υγιή επιχειρηματικότητα στη χώρα, ενώ γνωστοποιεί ότι παρατείνεται έως τις 31 Μαίου 2019 η περίοδος υποβολής αιτήματος ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων στον Γ’ κύκλο του καθεστώτος της Γενικής επιχειρηματικότητας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v