Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σε ΑΑ υποβάθμισε τη Γαλλία η DBRS

Η παγκόσμια υγειονομική και οικονομική κρίση επιδείνωσαν την μεσοπρόθεσμη προοπτική της Γαλλίας, όμως τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση μπορεί να οδηγήσουν σε βελτίωση των προοπτικών ανάπτυξης.

Σε ΑΑ υποβάθμισε τη Γαλλία η DBRS

Σε υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Γαλλίας σε ΑΑ (high) και αναβάθμιση της τάσης σε «σταθερή» από «αρνητική» προχώρησε η DBRS Ratings.

Όπως επισημαίνει, η υποβάθμιση αντανακλά την εκτίμησή της πως η ουσιαστική επιδείνωση της μεσοπρόθεσμης προοπτικής της Γαλλίας και των δημόσιων οικονομικών της, ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας υγειονομικής και οικονομικής κρίσης, προκαλούν τη μη ευθυγράμμιση των πιστωτικών μετρικών της χώρας με την αξιολόγηση ΑΑΑ.

Η εξάπλωση του νέου κορωνοϊού αυξάνει τις υπάρχουσες πιστωτικές προκλήσεις της Γαλλίας , περιλαμβανομένων των διαρθρωτικά υψηλών δαπανών και του χρέους του δημόσιου τομέα. Όπως επισημαίνει ο οίκος, αν και η αναλογία του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ σταθεροποιήθηκε τα τελευταία χρόνια, ωστόσο η Γαλλία δεν κατάφερε να την οδηγήσει σε καθοδική τροχιά.

Επιπλέον, το σοκ της Covid-19 περιέπλεξε το σχέδιο της κυβέρνησης για επιστροφή σε μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική ισορροπία και προκάλεσε καθυστέρηση στην υλοποίηση των υπολοίπων σημείων της μεταρρυθμιστικής της ατζέντας.

Η σταθερή τάση αντανακλά την ευμεγέθη αντίδραση της Γαλλίας στην κρίση, η οποία, κατά την εκτίμηση της DBRS, θα μειώσει τις δυσκολίες που σχετίζονται με την κρίση τους επόμενους μήνες και μπορεί συν τω χρόνω να βελτιώσει τις προοπτικές ανάπτυξης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v