Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στα σκαριά το αγροτικό αύμφωνο στην ΕΕ

Από τώρα έως τον Ιούνιο, τα ενδιαφερόμενα μέρη και οι φορείς μπορούν να προσχωρήσουν στην κοινότητα του αγροτικού συμφώνου και να ανταλλάξουν προβληματισμούς και ιδέες σχετικά με την εφαρμογή και την ανάπτυξή του. Ευρείες διαβουλεύσεις.

Στα σκαριά το αγροτικό αύμφωνο στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολογεί το αγροτικό σύμφωνο, μια πρωτοβουλία η οποία είχε ανακοινωθεί στο πλαίσιο του μακρόπνοου οράματος της Επιτροπής για τις αγροτικές περιοχές, που παρουσιάστηκε τον Ιούνιο του 2021.

Το νέο σύμφωνο αποσκοπεί στην κινητοποίηση των δημόσιων αρχών και των ενδιαφερόμενων μερών ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες και τις προσδοκίες των αγροτικών κοινοτήτων. Θα παράσχει ένα κοινό πλαίσιο συμμετοχής και συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, αναφέρει ανακοίνωση της Κομισιόν.

Η Αντιπρόεδρος Σούιτσα, ο Επίτροπος Βοϊτσεχόφσκι και η Επίτροπος Φερέιρα απηύθυναν ανοικτή πρόσκληση συμμετοχής στη συζήτηση σχετικά με το αγροτικό σύμφωνο. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να εκφράσουν τη δέσμευσή τους ως προς τους στόχους του οράματος και να συμμετάσχουν στην κατάρτιση και στην εφαρμογή του αγροτικού συμφώνου.

Η Επιτροπή θα διευκολύνει αυτό το πλαίσιο συνεργασίας με εταίρους και δίκτυα, και θα ενθαρρύνει την ανταλλαγή ιδεών και βέλτιστων πρακτικών σε κάθε επίπεδο. Με βάση ευρείες διαβουλεύσεις με πολίτες και αγροτικούς φορείς, το μακρόπνοο όραμα για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ προσδιορίζει επείγουσες προκλήσεις και αναδεικνύει ορισμένες από τις πλέον ελπιδοφόρες ευκαιρίες που διατίθενται στις εν λόγω περιοχές.

Με τη στήριξη του αγροτικού συμφώνου και του αγροτικού σχεδίου δράσης που αναπτύσσει η Επιτροπή, το μακρόπνοο όραμα έχει ως στόχο να καταστήσει τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ ισχυρότερες, πιο συνδεδεμένες, πιο ανθεκτικές και πιο ευημερούσες. Από τώρα έως τον Ιούνιο του 2022, τα ενδιαφερόμενα μέρη και οι φορείς μπορούν να προσχωρήσουν στην κοινότητα του αγροτικού συμφώνου και να ανταλλάξουν προβληματισμούς και ιδέες σχετικά με την εφαρμογή και την ανάπτυξή του.

Τον Ιούνιο του 2022, η διάσκεψη υψηλού επιπέδου για το αγροτικό σύμφωνο θα αποτελέσει ευκαιρία για να γίνει απολογισμός των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί και των ιδεών που έχουν υποβληθεί και για να καθοριστούν τα επόμενα βήματα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v