ΕΕ: Πιο αυστηρά όρια για επιβλαβείς χημικές ουσίες στα απόβλητα

Πολιτική συμφωνία για τη θέσπιση αυστηρότερων ορίων στους έμμονους οργανικούς ρύπους, ώστε να μην εισέρχονται εκ νέου στην οικονομία μέσω ανακυκλωμένων υλικών. Βήμα για την επίτευξη μιας πιο κυκλικής οικονομίας.

ΕΕ: Πιο αυστηρά όρια για επιβλαβείς χημικές ουσίες στα απόβλητα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν το βράδυ της Δευτέρας σε πολιτική συμφωνία σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση αυστηρότερων ορίων για ορισμένες από τις πλέον επιβλαβείς χημικές ουσίες στα απόβλητα, τους έμμονους οργανικούς ρύπους (POP). Οι έμμονοι οργανικοί ρύποι παρουσιάζουν τοξικές ιδιότητες και παραμένουν στο περιβάλλον για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, συσσωρεύονται στις αλυσίδες τροφίμων και μπορούν να βλάψουν την ανθρώπινη υγεία και τη φύση. Παρόλο που οι έμμονοι οργανικοί ρύποι γενικά δεν χρησιμοποιούνται πλέον σε νέα προϊόντα, εξακολουθούν να υπάρχουν σε απόβλητα που προέρχονται από ορισμένα καταναλωτικά προϊόντα, όπως τα αδιάβροχα υφάσματα, τα έπιπλα, τα πλαστικά και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός. Η συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για τον καθορισμό αυστηρών ορίων για τις εν λόγω χημικές ουσίες στα απόβλητα, που θα τις εμποδίζουν να εισέλθουν εκ νέου στην οικονομία μέσω ανακυκλωμένων υλικών, αναφέρει η ανακοίνωση της Κομισιόν.

Ο επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας Βιργκίνιους Σινκέβιτσους δήλωσε: «Η ΕΕ έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντός μας από τους έμμονους οργανικούς ρύπους στα απόβλητα. Εκπληρώνουμε την υπόσχεσή μας για εξάλειψη των πλέον επιβλαβών χημικών ουσιών από την καθημερινή μας ζωή. Απαιτούνται φιλόδοξα όρια για τις ουσίες αυτές, προκειμένου να προωθηθούν δευτερογενή υλικά υψηλής ποιότητας και χωρίς τοξικές ουσίες, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια σε μια αναπτυσσόμενη κυκλική οικονομία».

Τα υφιστάμενα όρια έχουν καταστεί αυστηρότερα για πέντε ουσίες, ενώ έχουν συμφωνηθεί νέα όρια για τέσσερις νέες ουσίες που μπορεί να βρίσκονται, για παράδειγμα, σε αδιάβροχα υφάσματα και αφρούς πυρόσβεσης, σε επεξεργασμένα ξύλα και σε άλλα είδη. Συμφωνήθηκε επίσης να συμπεριληφθεί μια νέα ουσία, το υπερφθοροεξανοσουλφονικό οξύ (PFHxS), η οποία είχε καταχωριστεί πριν από λιγότερο από 2 εβδομάδες ως έμμονος οργανικός ρύπος στη διάσκεψη των μερών της σύμβασης της Στοκχόλμης. Αυτή η ταχεία δράση στέλνει ένα εξαιρετικά ισχυρό μήνυμα σχετικά με την επιμέλεια και τη δέσμευση της ΕΕ να αντιμετωπίσει τους έμμονους οργανικούς ρύπους που περιέχονται στα απόβλητα και να ανοίξει τον δρόμο για ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από τοξικές ουσίες διεθνώς. Η πρόταση αποτελεί σημαντικό βήμα για την επίτευξη μιας πιο κυκλικής οικονομίας, όπως ανακοινώθηκε. Συμβάλλει επίσης στο σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για μηδενική ρύπανση και στη στρατηγική για τη βιωσιμότητα των χημικών προϊόντων με τη συναφή δράση για τις υπερφθοριωμένες και πολυφθοριωμένες αλκυλιωμένες ουσίες (PFAS), οι οποίες συχνά ονομάζονται «παντοτινές χημικές ουσίες». 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v